ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری سدیم در عصاره اشباع خاک

سدیم از مهمترین کاتیون هایی است که میزان آنها در آب بررسی می شود. سدیم از عوامل موثر در قلیایی کردن خاک است. سدیم ممکن است در نواحی ای که آب دریا نفوذ می کند، در نواحی ای که املاح و نمک ها تجمع یافته اند و یا در مناطقی که با آب های سرشار از سدیم آبیاری شده اند به میزان بالا وجود داشته باشد. در نتیجه میزان آن در خصوص مشکلات ناشی از حضور سدیم بررسی می شود. غلظت سدیم را با استفاده از قلم فتومتری عموما انداره گیری می کنند. در مهامکس غلظت سدیم با بالاترین کیفیت انجام می پذیرد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری سدیم در عصاره اشباع خاک

اندازه گیری سدیم در عصاره اشباع خاک

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش فیلم فتومتر

استاندارد نشریه 1024 موسسه تحقیقات خاک و آب

مقدار نمونه :30میلی گرم   

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری سدیم در عصاره اشباع خاک

از مهمترین کاتیون هایی که در آب بررسی می شود، سدیم است. سدیم از عوامل موثر در قلیایی کردن خاک است. بررسی سدیم به خصوص زمانی که میزان آن زیاد است از اهمیت بالایی برخوردار است. سدیم ممکن است در نواحی ای که آب دریا نفوذ می کند، در نواحی ای که املاح و نمک ها تجمع یافته اند و یا در مناطقی که با آب های سرشار از سدیم آبیاری شده اند به میزان بالا وجود داشته باشد. سدیم کاتیونی ضروری برای رشد گیاهان همچون پتاسیم نیست. خاک های حاوی سدیم برای ساخت و ساز ساختمانی مناسب نیستند. همچنین سدی برای نفوذ آب هستند. چنانچه برای کاهش نفوذ پذیری آب، سدیم به خاک اضافه می کنند. حرکت آب در آب های غنی از سدیم بسیار دشوار است. 

در نتیجه میزان آن در خصوص مشکلات ناشی از حضور سدیم بررسی می شود. غلظت سدیم و پتاسیم را با استفاده از قلم فتومتری عموما انداره گیری می کنند. در این تکنیک از نمونه عصاره خاک تهیه شده و سپس هضم می شود. عناصر موجود در نمونه محلول سپس از طریق تکنیک شعله یونیزه می شوند. انرژی حرارتی منجر به انتقال الکترون ها به مدارهای الکترونی دیگر شده و سپس الکترونی از مدار بالاتر جایگزین الکترون کنده شده می شود. اختلاف انرژی دو مدار به صورت امواج الکترومغناطیس ساطع می شود. سپس انرژی این امواج اندازه گیری می شود. نوع و غلظت اتم ها را می توان از روی انرژی و شدت آن بدست آورد.