ویژه های مهامکس
ویژه ها

تشخیص و اندازه گیری ترکیبات BTEX در آب

BTEX مخفف چهار ترکیب بنزن Benzene، تولوئن Toluene، اتیل بنزن Ethylbenzene و زایلن Xylene است که به صورت گسترده در صنایع مختلف همچون صنعت رنگ، چسب، لاستیک سازی، آفت کش ها و... به کار برده می شوند. با این حال تمامی این ترکیبات سمی بوده و تماس طولانی مدت با آنها در انسان موجب مشکلات مهمی همچون بروز سرطان می شود. یکی از منابع نشت ترکیبات BTEX در منابع آبی و محیط زیست ناشی از نفت خام و مشتقات آن است. در نتیجه غلظت آنها در آب باید به صورت منظم مورد پایش قرار گیرد. روش های گوناگونی برای تشخیص و سنجش ترکیبات BTEX وجود دارد. مناسب ترین و دقیق ترین روش استفاده از کروماتوگرافی گازی است. در مهامکس این ترکیبات در آب با دقت بالا اندازه گیری می شوند.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تشخیص و اندازه گیری ترکیبات BTEX در آب

تشخیص و اندازه گیری ترکیبات BTEX در آب

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

بنزن : روش Chromatography , استاندارد Standard method- Niosh 1501

اتیل بنزن:روش Chromatography , استاندارد Standard method- Niosh 1501

تولوئن:روش Chromatography , استاندارد Standard method- Niosh 1501

زایلن:روش Chromatography , استاندارد Standard method- Niosh 1501

مقدار ماده مورد نیاز :30 سی سی 

عودت نمونه :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

تشخیص و اندازه گیری ترکیبات BTEX در آب

BTEX مخفف چهار ترکیب بنزن Benzene، تولوئن Toluene، اتیل بنزن Ethylbenzene و زایلن Xylene است. تمامی این ترکیبات جزء ترکیبات آلی و فرار می باشند. یکی از منابع نشت ترکیبات BTEX در منابع آبی و محیط زیست ناشی از نفت خام و مشتقات آن است. این ترکیبات در این محصولات وجود دارند. همچنین این ترکیبات ممکن است بر اثر سوختن سوخت های فسلی، نشت حین استخراج سوخت ها، وقوع آتش سوزی در جنگل ها و یا فعل و انفعالات در آتشفشان ها نیز وارد محیط زیست شوند. تمامی ترکیبات BTEX سمی بوده و برای موجودات زنده و محیط زیست اگر بیشتر از حد مجاز باشند خطرناک هستند. در نتیجه میزان آنها در منابع آبی نیز باید پایش شود. تمامی این ترکیبات کاربرد بسیار گسترده ای در صنعت دارند. در رنگ سازی و روغن سازی تا صنعت لاستیک سازی و تولید رزین ها. در صنعت چاپ و چسب تا مواد آفت و کش.

ترکیبات BTEX درجه سمیت متفاوتی دارند. در میان آنها بنزن از همه سمی تر است. حتی مقادیر کم آن نیز موجب مشکلات متعددی برای انسان می تواند شود. سرگیجه و سردرد رایج ترین آنها است. با این حال مقادیر زیاد آن علائم شدیدتری همچون تهوع و سوزش معده ایجاد کرده و حتی می تواند باعث کشته شدن موجود زنده و انسان شود. در صورتی که این ترکیبات به صورت طولانی مدت در بدن فرد باشند می توانند حتی باعث ایجاد سرطان در فرد شود. میزان مجاز آنها در آب معمولا کمتر از یک ppm است. روش های گوناگونی برای تشخیص و سنجش ترکیبات BTEX وجود دارد. مناسب ترین و دقیق ترین روش استفاده از کروماتوگرافی گازی است. در مهامکس این ترکیبات در آب با دقت بالا اندازه گیری می شوند.