ویژه های مهامکس
ویژه ها

اندازه گیری اسیدیته

اسیدیته آب یکی از مشخصات آب است که ظرفیت آب برای واکنش یا یک عامل قلیایی است. اسیدیته آب عموما به دلیل وجود اسیدهای معدنی همچون اسیدهای هیدروکلریک، سولفوریک و نیتریک است. هر چه قدر اسیدیته آب بیشتر باشد، به عامل قلیایی بیبشتری برای افزایش میزان pH آب نیاز است. اندازه گیری اسیدیته از طریق روش های تیتراسیون است. تعیین میزان اسیدیته در مهامکس توسط متخصصین و با بالاترین کیفیت انجام می گیرد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات اندازه گیری اسیدیته

اندازه گیری اسیدیته

روش آنالیز و استاندارد مرجع :

روش Titration

استاندارد international Soil Reference and 
Information Center (ISRIC)

مقدار نمونه :30سی سی  

عودت نمونه  :ندارد 

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

اندازه گیری اسیدیته

آنالیز تعیین اسیدیته آب، تعیین ظرفیت آب برای واکنش یا یک عامل قلیایی است که نتیجه آن رسیدن به یک مقدار مشخص از pH است. به منظور درک بهتر می توان گفت که رابطه میان pH و اسیدیته آب مشابه با رابطه مابین محتوای گرمایی و دما است. برای آنکه دمای آب را کاهش دهیم باید محتوای گرمایی را کم کنیم. در اینجا نیز برای آنکه میزان pH را افزایش دهیم باید اسیدیته آب را کاهش دهیم.

از منابع اسیدیته آب می توان به اسیدهای آلی، اسیدهای معدنی& دی اکسید کربن و باران های اسیدی اشاره کرد. میزان pH باران های اسیدی عموما کمتر از 5 است. این امر به دلیل وجود اسیدهای معدنی همچون اسیدهای هیدروکلریک، سولفوریک و نیتریک است. به صورت کلی نیز این سه اسید منشا اصلی اسیدیته آب هستند. به منظور تعیین اسیدیته غلظت یون های  Cl- ، SO42 و NO3 را تخمین می زنند. روش مرسوم استفاده از تکنیک های تیتراسیون است. در فرآیند اندازه گیری اسیدیته از رسیدن به دو نقطه pH، یکی 3/7 برای اسیدهای قوی و 8/3 برای اسیدهای ضعیف تر استفاده می کنند.