ویژه های مهامکس
ویژه ها

آنالیز DLS

آنالیز DLS یا تفرق نور پویا (Dynamic light scattering) روشی جهت تعیین اندازه ذرات و توزیع آنها در مایعات است. آنالیز های SEM و TEM اندازه ذرات را در حالت خشک بررسی می کنند. با این حال برای رنج گسترده ای از کاربردها مانند حوزه دارو و زیستی و یا هر کاربردی که در آن نیاز به پخش کردن ذرات در یک مایع است، باید رفتار ذرات در مایعات نیز بررسی شود که در نتیجه نیاز به انجام آنالیز DLS است. در حقیقت تمام این روش ها مکمل هم هستند.

در بسیاری از تحقیقات از هر سه این آنالیزها جهت بررسی اندازه و رفتار ذرات استفاده می شود. آنالیز DLS برای بررسی پایداری ابعادی نانوذرات و شدت آگلومره شدن آنها نیز بهترین روش است. به طور معمول روش DLS برای اندازه گیری توزیع اندازه ذرات بین یک نانومتر تا ۱۰ میکرومتر استفاده می‌شود و از روش SLS برای اندازه‌گیری اندازه ذرات بزرگ‌تر یک میکرومتر استفاده می‌شود. همچنین در مهامکس آنالیز DLS با بهترین کیفیت و با جدیدترین تفسیرها همانند SBL انجام می شود.


شرایط خاص و نکات مهم آنالیز DLS

آنالیز DLS تنها برای ذرات تا ۶ میکرومتر قابل انجام هست.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات آنالیز DLS

DLS NanoDS

قابلیت های این دستگاه :

بر اساس سه تحلیل Number، Intensity، Volume / سونیکیت پرابی

دیسپرسانت های قابل انجام برای DLS : محدودیتی ندارد به جز متانول و استون (در صورت نیاز به سونیکیت بایستی دیسپرسانت فرار و شعله زا نباشد)

دیسپرسانت های قابل انجام برای زتا : فقط آب

مقدار ماده مورد نیاز:  35 میلی گرم/  20 میلی لیتر / در صورت درخواست پتانسیل زتا 50 میلی لیتر بایستی ارسال گردد.  

*دیسپرسانت های غیر از آب در صورت تایید بایستی به مقدار 30 میلی لیتر به ازای هر نمونه ارسال گردد*

عودت نمونه : ندارد

نوع جوابدهی: فایل pdf و اکسل

مدت زمان تحلیل نتایج: 15 روز کاری پس از دریافت نتیجه آنالیز

توجه : امکان پذیرش نمونه های حساس به دما و نیاز به نگهداری در یخچال نیست.

مدت زمان انجام آنالیز ۲۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال

DLS ZN Series

قابلیت های این دستگاه :

بر اساس سه تحلیل Number، Intensity، Volume /سونیکیت حمامی

دیسپرسانت های قابل انجام برای DLS : آب، اتانول و استون

دیسپرسانت های قابل انجام برای زتا : آب و اتانول

مقدار ماده مورد نیاز:  10 میلی لیتر ( تنها نمونه مایع پذیرش می گردد )

عودت نمونه : ندارد

نوع جوابدهی: فایل pdf 

مدت زمان تحلیل نتایج: 15 روز کاری پس از دریافت نتیجه آنالیز

مدت زمان انجام آنالیز ۱۵ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال

DLS Horiba

قابلیت های این دستگاه :

بر اساس تحلیل Number / سونیکیت حمامی

دیسپرسانت های قابل انجام برای DLS : محدودیتی ندارد به جز متانول و استون

دیسپرسانت های قابل انجام برای زتا : محدودیتی ندارد به جز متانول، استون، DMF

مقدار ماده مورد نیاز:  25 میلی گرم/  15 میلی لیتر

*دیسپرسانت های غیر از آب و اتانول در صورت تایید بایستی به مقدار 10 میلی لیتر به ازای هر نمونه ارسال گردد*

عودت نمونه : ندارد

نوع جوابدهی: فایل pdf و اکسل

مدت زمان تحلیل نتایج: 15 روز کاری پس از دریافت نتیجه آنالیز

مدت زمان انجام آنالیز ۲۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

آنالیز DLS

آنالیز DLS یا پراکندگی نور پویا یا تفرق نور پویا dynamic light scattering روشی است که به وسیله آن می توان توزیع اندازه ذرات را مایعات حتی در ابعاد بسیار کوچک یک نانومتری بدست آورد. در نمونه‌های پودری و کلوئیدی تعیین اندازه ذرات قدم اول برای بررسی خواص ماده است. برای بررسی اندازه ذرات روش‌های مختلفی وجود دارد ولی روش پراکندگی نوری دینامیکی (DLS) و روش پراکندگی نوری استاتیکی (SLS) دو روش سریع و ارزان برای بررسی توزیع اندازه ذرات هستند. در هر دو روش DLS و SLS بر پایه پراکندگی نور توسط ذرات، اندازه ذرات را مشخص می‌کنند. به طور معمول روش DLS برای اندازه گیری توزیع اندازه ذرات بین یک نانومتر تا ۱۰ میکرومتر استفاده می‌شود و از روش SLS برای اندازه‌گیری اندازه ذرات بزرگ‌تر یک میکرومتر استفاده می‌شود. این دو روش توانایی بررسی نمونه‌های کلوییدی را دارند. از این رو نمونه‌های پودری باید قبل از آنالیز درون یک مایع (معمولا آب یا الکل) دیسپرس شوند تا کلوئیدی یکنواخت بدست آید.

اساس روش تفرق دینامیکی نور

روش تفرق دینامیک نور که گاهی طیف سنجی ارتباط فوتونی (PCS) برای اندازه گیری اندازه ذرات در محدوده چند نانومتر تا میکرون و بار سطحی آنها در محیط مایع مورد استفاده قرار می گیرد. در یک محلول برخورد ذرات و مولکول های کوچک با مولکول های حلال منجر به حرکت تصادفی مولکول ها می شود که اصطلاحا به این حرکات، حرکات براونی اطلاق می شود. سرعت حرکت ذرات وابسته به اندازه و ابعاد آنها متفاوت است. ذرات بزرگ تر و سنگین تر آهسته تر حرکت می کنند. ذرات قادرند پرتوی نور را  (که طول موج آن کوچک تر از اندازه ذره است) پارکنده سازند. هنگامی که پرتوی نور لیزر با ذرات متحرک برخورد می نمایند، نور با فرکانس متفاوتی پراکنش می یابد. میزان تغییر  در فرکانسی نور تابشی و پراکنده شده به اندازه ذرات  ارتباط دارد. به این وسیله با اندازه گیری مقدار تغییر در فرکانس می توان سایز متوسط ذرات را به دست آورد. قطری که از این روش قابل محاسبه است، قطر هیدرودینامیک ذرات است. قطر به دست آمده مربوط به کره ای با ضریب نفوذ معادل ذره مورد بررسی است که ضریب انتقالی نیز وابسته به اندازه ذره، ساختار سطحی آن، غلظت و نوع یون های موجود در محیط ذره است. معمولا اندازه ذره به دست آمده از این روش بزرگتر از روش هایی مانند میکروسکوپ الکترونی چون TEM است. این تفاوت و شعاع هیدرودینامیکی در شکل زیر نشان داده شده است.

معادله ای که اندازه ذره را به سرعت حرکت براونی مرتبط می نماید، معادله استوکس - انیشتین است.

Dh=KT/f=KT/3πD

در این معادله Dh قطر هیدرودینامکی ذره، K ضریب بولتزمان، f ضریب اصطکاکی ذره و محیط اطرفش، T دمای مطلق، D ضریب نفوذ است. لازم به ذکر است که حرکت براونی ذرات به پارامترهای دیگری غیر از اندازه ذرات نیز بستگی دارد که می توان از بین آنها به دما و ویسکوزیته مایع اشاره کرد. پس توجه به این نکته لازم و ضروری است که پارامترهای تاثیر گذار در انجام آزمون باید ثابت و معلوم باشند. در غیر این صورت  آزمون می توان با خطا همراه باشد.

مزایای آنالیز DLS: قدرت اندازه گیری ذرات بالای یک نانومتر. دقت بالا. زمان کوتاه آزمایش. آنالیز تکرار پذیر و قابل اطمینان. عدم نیاز به آماده سازی نمونه. حجم نمونه بسیار کم. اندازه گیری نمونه های رقیق و عموما قیمت مناسب.

معایب آنالیز DLS: مناسب نبودن برای محلول های با وزن مولکولی بسیار پایین و سیستم های با جذب بالا. تحت تاثیر قرار گرفتن نتایج به دلیل کلوخه ای شدن ذرات. خطا در نتیجه پراکندگی های چندگانه.

توانایی‌های روش آنالیز DLS و SLS

  • اندازه‌گیری توزیع اندازه نانو ذرات با استاندارد INSO16247
  • بررسی نتایج با استفاده از روش‌های NNLS ،Pade-Laplace ،CONTIN و Cumulants
  • از بین بردن اثر آگلومراسیون در نتایج با استفاده از روش محاسباتی SBL
  • بررسی توزیع اندازه، حجم و شدت ذرات
  • بررسی توزیع اندازه ذرات معدنی
  • بررسی توزیع اندازه ذرات پودرهای شیمیایی
  • بررسی توزیع اندازه ذرات سرامیکی
  • بررسی توزیع اندازه ذرات لعاب
  • بررسی توزیع اندازه ذرات دوغاب‌ها
  • اندازه‌گیری پتانسیل زتا

برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با روش‌های محاسباتی و تحلیل نتایج DLS به مقاله “نتایج DLS را چگونه تحلیل کنیم؟” در بخش مقالات مراجعه فرمایید.

سوالات متداول

سوالات متداول آنالیز DLS

نمونه های درخواستی را می توان سونیکیت کرد. اولتراسونیک به صورت حمامی است. اگر نیاز به سونیکیت پروبی دارید باید قبل از ارسال نمونه با مهامکس هماهنگ کنید.
آنالیز DLS در حقیقت رفتار و اندازه ذرات را در محیط های مایع بررسی می کند. به هم چسبیدن ذرات و پدیده آگلومره شدن باعث خوشه ای شدن ذرات می شود که در روش DLS قطر این خوشه ها اندازه گیری می شود. در روش های میکروسکوپی اندازه ذرات در حالت خشک بررسی می شوند. در نتیجه عموما اندازه ذرات در روش DLS بزرگتر است.
عموما اندازه ذرات در آب مطالعه می شود. اگر می خواهید در مایعی غیر از آب آنالیز انجام شود باید از مایع جداگانه ۲۰ سی سی ارسال کنید. دقت شود که باید ویسکوزیته مایع را بدانید. به عنوان مثال اگر دیسپرسانت محلول آبی با درصدی از سورفاکتنت باشد، باید ویسکوزیته آنرا بدانید و گرنه آنالیز خطا خواهد داشت.