ویژه های مهامکس
ویژه ها

تشخیص سموم در آب

آلودگی منابع آبی امروزه چالشی مهم برای حفظ محیط زیست و سلامت انسان می باشند. استفاده گسترده از آفت کش ها و نشت پساب های صنعتی، زباله ها و محصولات نفتی منجر به آلودگی آب و وجود سموم باقی مانده در آن شده است. بیشتر سموم پایدار بوده و به راحتی نیز تجزیه نمی شوند. در نتیجه باید کیفیت آب به صورت مستمر پایش شود. در مهامکس میزان سموم باقی مانده با بالاترین دقت و کیفیت در آب بررسی می شود. جهت ثبت درخواست خود می توانید در همین صفحه درخواست خود را ثبت کرده و پس از تایید نمونه آب خود را ارسال بفرمایید.

 

تشخیص

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تشخیص سموم در آب

تشخیص سموم در آب

مدت زمان انجام آنالیز ۱۲ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

تشخیص سموم در آب

آلودگی منابع آبی امروزه چالشی مهم برای حفظ محیط زیست و سلامت انسان می باشند. استفاده گسترده از آفت کش ها و نشت پساب های صنعتی، زباله ها و محصولات نفتی منجر به آلودگی آب و وجود سموم باقی مانده در آن شده است. بیشتر سموم پایدار بوده و به راحتی نیز تجزیه نمی شوند. در نتیجه باید کیفیت آب به صورت مستمر پایش شود. در مهامکس میزان سموم باقی مانده با بالاترین دقت و کیفیت در آب بررسی می شود. جهت ثبت درخواست خود می توانید در همین صفحه درخواست خود را ثبت کرده و پس از تایید نمونه آب خود را ارسال بفرمایید.

استفاده گسترده از آفت کش ها و کودهای شیمیایی، نشت پساب های صنعتی و محصولات نفتی در منابع آبی منجر به آلودگی منابع آبی شده است. این سموم می توانند اثرات زیان بار متعددی بر روی محیط زیست و سلامت جانوران و انسان ها داشته باشند. در نتیجه پایش کیفیت آب امری ضروری است. متاسفانه بسیاری از سموم پایدار بوده و به راحتی حذف نمی شوند و می توانند به سهولت وارد چرخه غذایی ما نیز شوند. برخی از مشهورترین آفت کش ها یا Pesticides عبارتند از آلاکلر، پنتا کلروفنل، هگزاکلروبنزن، 4، -2 دی کلروفنوکسی استیک اسید و -2 متیل -4 کلروفنوکسی استیک اسید. همچنین وجود عناصر سنگین نیز خطر چالش برانگیز دیگری است. ترکیبات سمی دیگری نیز به دلیل نشت منابع نفتی وارد آب می شوند. مانند ترکیبات BTEX که مخفف چهار ترکیب بنزن Benzene، تولوئن Toluene، اتیل بنزن Ethylbenzene و زایلن Xylene است. تمامی این ترکیبات جزء ترکیبات آلی و  تمامی این ترکیبات کاربرد بسیار گسترده ای در صنعت دارند. در رنگ سازی و روغن سازی تا صنعت لاستیک سازی و تولید رزین ها. در صنعت چاپ و چسب تا مواد آفت و کش. پلي كلرو بي فنيل ها (PCBs) که گروهی از ترکیبات هیدروکربنی می باشند که دارای دو حلقه بی فنیل و تعدادی گروه های جانبی کلردار هستند و هیدروکربن های نفتی (TPH)، نیز از دیگر ترکیبات خطرناکی می باشند که تهدیدی برای محیط زیست و جانوران است.

در جدول زیر دستگاهایی که به منظور بررسی سموم در خاک به کاربرده می شوند مشاهده می شود. می توانید جهت بررسی سموم در نمونه آبی خود در این صفحه درخواست خود را ثبت بفرمایید. پس از تایید درخواست نمونه خود را ارسال کرده تا بررسی سموم با بالاترین کیفیت انجام گردد.

ردیف خدمت و دستگاه آنالیز مورد استفاده
۱ کروماتوگرافی گازی (GC/MS - GC/FID)
۲ کروماتوگرافی مایع با کرایی بالا (HPLC)
۳ آنالیز پلاسمای جفت شده القایی (ICP/MS - ICP/OES)
۴ آنالیزهای شیمی تر