ویژه ها

روش فایراسی (Fire Assay)

آنالیز فایراسی یا Fire Assay مناسب ترین روش جهت تعیین غلطت عنصر طلا در خاک، رسوبات و کانی ها است. این روش اصلی روش در صنعت معادن و جواهرسازی نیز می باشد. پس از جداسازی طلا از نمونه با استفاده از مواد کمکی، در نهایت غلظت طلا با استفاده از ICP خوانده می شود. در صورت وجود استاندارها، از این روش برای تعیین غلطت نقره و فلزات خانواده پالادیوم نیز استفاده می شود. در مهامکس می توانید با ارسال نمونه پودری خود غلظت طلا را تا اندازه های بسیار کوچک ppm قابل اندازه گیری است.

 


شرایط خاص و نکات مهم روش فایراسی (Fire Assay)

حتما باید حداقل 60 گرم ماده ارسال شود.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات روش فایراسی (Fire Assay)

روش فایراسی (Fire Assay)

مدت زمان انجام آنالیز ۳۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

روش فایراسی (Fire Assay)

درباره آنالیز

بهترین و قابل اعتمادترین روش آنالیز کمی برای تعیین درصد عناصر طلا، نقره و فلزات خانواده پالادیوم ( به غیر فلزات اسمیوم و روتنیوم) روش فایر اسی Fire assay یا به اصطلاح علمی کوپلاسیون یا تجزیه حرارتی است. در این روش ماده حاوی طلا در حضور روانسازها (همچون سیلیکا)، اکسید سرب و یک عامل احیاگر ذوب می شود. روانسازها دمای ذوب شدن اکسید های فلزی را کاهش می دهند و در نتیجه منجر به ذوب شدن آنها می شود. اکسید سرب نیز توسط عامل احیاکننده به قطرات بسیار ریز سرب تبدیل می شود. قطرات سرب طلا، نقره و فلزات خانواده پالادیوم را حل می کنند و به صورت یک لایه در انتهای غالب جمع می شوند. این لایه پس از مرحله سرد کردن جدا می شود و مجددا تحت شرایط اکسید کننده حرارت دهی می شود تا اکسید شده و سرب حذف شود. ملغمه فلزی تشکیل شده را در اسید نیتریک می جوشانند تا نقره آن حل و جدا شود. اگر فلزات خانواده پالادیوم در نمونه وجود داشته باشد، ظاهر ملغمه عوض می شود. سپس برای تعیین غلظت دقیق طلا از آنالیز های ICP و AAS‌ استفاده می شود.

جدای از معادن، از مشتریان اصلی آنالیز فایر اسی صنعت گران بخش جواهرات است. در صنعت جواهرسازی میزان طلا از طریق اصطلاح عیار گزارش می شود. طلای خالص ۲۴ عیار است. در نتیجه هر عیار معادل حدود ۴/۱۶ درصد طلا است. طلای ۱۸ عیار در حقیقت ۷۵ درصد طلا دارد.

در صورتی که نمونه به صورت مایع و هضم شده است، می توانید مستقیما درخواست آنالیز ICP‌ بدهید. با این حال برای نمونه های خاک و سنگی حتما آنالیز فایر اسی باید درخواست داده شود. برای انجام این آنالیز لازم است حتما ۳۰ گرم از ماده ارسال شود. برخی فلزهای مانند کرومیت ها، سولفیدها و تلوریدها باعث مزاحمت و کاهش بازیابی طلا شوند. اگر این موارد در نمونه شما وجود دارد، آزمایشگاه را مطلع سازید تا با تغییر در میزان کمک ذوب و بالا بردن نسبت روانساز به نمونه، درصد بازیابی طلا را افزایش دهند.