آنالیز گرماسنج روبشی تفاضلی DSC

مشخصات فنی

 •  بررسی مطالعاتی فرآیندهایی نظیر: رفتار ذوب شدن/بلوربنگی، واکنش ایجاد پیوند عرضی، تجزیه ساختار، تعیین درجه خلوص و …
 • کالیبراسیون منعطف و تطبیق پذیر
 • نمونه با حجم های بزرگ و کوچک برای میکروگرم یا نمونه های غیرهمگن
 • اندازه گیری فوق العاده برای اثرهای خیلی ضعیف
 • تفکیک پذیری بالا منجر به اندازه گیری تغییرات خیلی سریع و اتفاقات نزدیک به هم

توانایی ها

 • شناسایی اجزاء تشکیل دهنده آلیاژها و نیز مواد اولیه مانند تبیین PE80 از PE100 و نیز آنالیز حرارتی طیف وسیعی از مواد مانند مواد آرایشی، غذایی؛ دارویی، منسوجات و …
 • اندازه گیری اختلاف جریان گرما بین نمونه و مرجع
 • محاسبه سطح زیر نمودار آنتالپی، دما و زمان
 • تعیین مشخصات حرارتی پودرهای اپوکسی و پوششها مطابق استاندارد پوشش پلی اتیلنی محافظ لوله های فولادی
 • آنالیز تبلور، آنالیز رطوبت، آنالیز شکست معکوس
 • مهندسی معکوس
 • تایید فرآیند
 • شناسایی آلودگی ها

نرم افزار دستگاه توانایی تعیین نقطه Tg و دیگر نقاط مطرح در این آزمون را نداشته و خود متقضیان باید آنرا بدست آورند.

نکات مهم

آنالیز تحت اتمسفر هوا یا گاز خنثی و از دمای محیط تا دمای ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد (سیکل گرمایش) انجام می شود. هزینه آنالیز برای دماهای بیشتر از ۱۰۰۰ درجه دقیقه ای 3800تومان است.
نمونه ها باید دارای حداقل وزن ۳۰ میلی گرم و به صورت همگن باشند. نمونه های توده ای سفت نباید بعدی بزرگتر از ۲ میلی متر داشته و وزن آنها نباید از ۱۰ میلی گرم بیشتر باشد.
فلوگاز خنثی به صورت نرمال ۶۰ میلی لیتر بر دقیقه است که این میزان قابل تغییر است.
حداقل هزینه آنالیز ۸۵ هزار تومان می باشد.
نرم افزار دستگاه توانایی تعیین نقطه Tg و دیگر نقاط مطرح در این آزمون را نداشته و خود متقضیان باید آنرا بدست آورند.