ویژه های مهامکس
ویژه ها

نگهداری روزانه (موش، رت، خرگوش)

نگهداری حیوانات آزمایشگاهی مانند رت، موش یا خرگوش نیاز به اتاق هایی با شرایط استاندارد دارد. این اتاق ها باید از لحاظ تهویه هوا، تامین غذا و آب و شرایط مناسب رطوبت، نور و دما در وضعیت استاندارد باشند. در مهامکس نگهداری حیوانات در شرایط کاملا استاندارد انجام می پذیرد. برای موش ها و رت ها تامین غذا، آب و پوشال و برای خرگوش ها تامین غذا و آب انجام می شود. پژوهشگران می توانند پس از تهیه حیوان سالم یا پس از تهیه حیوان از طریق مهامکس برای انجام پروژه های خود در فضای نگهداری حیوانات نیز استفاده کنند.


شرایط خاص و نکات مهم نگهداری روزانه (موش، رت، خرگوش)

برای موش ها و رت ها تامین غذا، آب و پوشال و برای خرگوش ها تامین غذا و آب

حیوانات در سلامت کامل خریداری شده (تحویل گرفته شده) و بسته به زمان مورد نیاز پروژه نگهداری می شوند. در نهایت خود حیوانات یا نمونه های مربوط به آن طبق ملزومات پروژه به پژوهشگر تحویل داده می گردد.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات نگهداری روزانه (موش، رت، خرگوش)

نگهداری روزانه (موش، رت، خرگوش)

مدت زمان انجام آنالیز ۱ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۳۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

نگهداری روزانه (موش، رت، خرگوش)

نگهداری از رت، موش و خرگوش به صورت تامین غذا و آب یا پوشال در مهامکس صورت می پذیرد. در بخش نگهداری، قفس های مخصوص نگهداری حیوانات مجهز شده با شرایط استاندارد نگهداری آنها وجود دارد. محیط از لحاظ روشنایی به گونه ای است که ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت خاموشی اعمال می شود. هوا نیز به صورت منظم سیرکوله می شود. این امر توسط دمنده و مکنده ای اتوماتیک صورت می پذیرد. دمای اتاق نیز به صورت مرتب چک می شود تا دما  در محدوده ۲۲ تا ۲۵ درجه سانتی گراد قرار داشته باشد. همچنین رطوبت هوای اتاق در بازه ۳۰ تا ۶۰ درصد تنظیم می شود. پوشال جانوران هر ۴۸ ساعت یکبار با پوشال تمیز و ضد عفونی شده جایگزین می شود. دسترسی جانوران به غذا و آب به صورت نامحدود است. محیط اتاق برای نگهداری جانوران پژوهشگران بر اساس طرح و پروژه آنها در دسترس می باشد.