ویژه ها

شناسایی ترکیبات مجهول با استفاده از روش های کروماتوگرافی

برای شناسایی ترکیبات آلی مجهول، روش های کروماتوگرافی پرکاربردترین روش ها می باشند. می توان حلال ها و مایعات، انواع ترکیبات آلی گیاهی و دارویی، گازها، سموم و ... را از طریق این دسته از آنالیزها تشخیص داد. اگر نمونه مجهول شما ترکیب یا حلالی آلی است، انجام این روش های شاناسایی می توانند اولین گام برای مطالعه نوع ترکیبات آن باشند.مرسوم ترین روش های کروماتوگرافی عبارتند از کروماتوگرافی مایع، گازی و یونی. در مهامکس این روش ها با بالاترین کیفیت انجام می شوند. در نتیجه می توانید برای شناسایی ماده مجهول خود، در این صفحه درخواست خود را ثبت نمایید. سپس پس از تایید کارشناسان، می توانید نمونه خود را ارسال بفرمایید.

شناسایی

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات شناسایی ترکیبات مجهول با استفاده از روش های کروماتوگرافی

شناسایی ترکیبات مجهول با استفاده از روش های کروماتوگرافی

مدت زمان انجام آنالیز ۳۰ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

شناسایی ترکیبات مجهول با استفاده از روش های کروماتوگرافی

کروماتوگرافی یکی از روش های پر کاربرد برای شناسایی مواد و ترکیبات مجهول است که این خدمت در مهامکس با بالاترین کیفیت انجام می شود. کروماتوگرافی روش های مختلفی دارد که بر اساس پارامترهای مختلف دسته بندی می شوند. یکی از معیارهای دسته بندی، بر اساس فاز متحرک می باشد که بر این اساس دو روش مرسوم HPLC و GC می باشد. معیار دیگر دسته بندی بر اساس آشکار ساز متصل به دستگاه می باشد. با توجه به آشکارساز انتخابی، نوع ترکیبات قابل شناسایی و توانایی های دستگاه نیز متفاوت می باشد.

ممکن است دقیقا ندانید برای نمونه شما کدام نوع کروماتوگرافی مناسب تر است. انتخاب نوع روش کروماتوگرافی عموما امری تجربی می باشد. براساس تجربیات روش های زیر برای شناسایی ترکیبات مجهول مواد مختلف بکار می روند که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.

  • کروماتوگرافی گازی: برای شناسایی گازها و اجسام فرار که دارای برهم کنش بین اتمی ضعیف هستند استفاده می شود.
  • کروماتوگرافی تبادل یونی: برای تشخیص نوع و مقدار ترکیبات موجود در مواد یونی، غیریونی و هم چنین مواد معدنی از این روش استفاده می شود.
  • کروماتوگرافی کاغذی یا کروماتوگرافی لایه نازک: برای تعیین نوع و مقدار ترکیبات نمونه هنگامی که حجم و مقدار ماده کم باشد استفاده می شود.
  • کروماتوگرافی ستونی : زمانی که خالص‌ سازی اسید های چرب ، جداسازی ویتامین ها، تفکیک مولکول های زیستی مانند اسید های آمینه، پروتئین ها و شناسایی و اندازه گیری رنگدانه ‌های مصنوعی و طبیعی مد نظر باشد از این روش استفاده می کنیم.

برای اطلاعات بیشتر می توانید بر روی هر کدام از روش های کروماتوگرافی در جدول زیر کلیک کنید و به صفحه مربوط به آن دستگاه بروید. جهت شناسایی ماده خود، درخواست خود را در همین صفحه ثبت بفرمایید. پس از تایید کارشناسان نیز می توانید نمونه خود را ارسال کنید.

ردیف خدمت و دستگاه آنالیز مورد استفاده
۱ کروماتوگرافی گازی (GC/MS - GC/FID)
۲ کروماتوگرافی مایع با کرایی بالا (HPLC)
۳ آنالیز کروماتوگرافی مایع LC/MS
۴ کروماتوگرافی یونی
۵ آنالیز GPC