ویژه های مهامکس
ویژه ها

تحلیل آنالیزهای زیستی

آزمون های زیستی متعددی در مهامکس یا در دیگر مراکز تحقیقاتی صورت می پذیرد. این آنالیز ها شامل آنالیزهای درون و برون تنی می باشند. از جمله این آنالیزها می توان به آزمون های سمیت شناسی مانند تست MTT،  ارزیابی سلول های آپاپتوتیک و نکروتیک، ارزیابی شدت میزان تولید رادیکال های آزاد ROS، آزمون چرخه سلولی، ریخت شناسی سلول ها و آزمون های آنتی باکتریال اشاره کرد. در مهامکس جمعی از باتجربه ترین مدرسین و متخصصین آنالیز های زیست فناوری تفسیرهای منحصر به فرد و کاملی را برای محققین عزیز ارائه می کنند. در صورت نیاز به تفسیر می توانید درخواست خود را در همین صفحه ثبت نمایید.


شرایط خاص و نکات مهم تحلیل آنالیزهای زیستی

هزینه تفسیر پس از بررسی درخواست متقاضی تعیین می شود.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تحلیل آنالیزهای زیستی

تحلیل آنالیزهای زیستی

مدت زمان انجام آنالیز ۲۰ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

تحلیل آنالیزهای زیستی

برای تحلیل و تفسیر نتایج آنالیزهای زیستی می توانید درخواست خود را به مدرسین و متخصصین مهامکس ارائه دهید. آزمون های زیستی متعددی در مهامکس یا در دیگر مراکز تحقیقاتی صورت می پذیرد. این آنالیز ها شامل آنالیزهای درون و برون تنی می باشند. در این روش سلول ها پس از کشت در آزمایشگاه با مواد اصطلاحاً تیمار شده تا میزان سمیت یا شدت یک فاکتور بررسی شود. نتیجه به این صورت است که برای هر غلظت از ماده میزان زنده بودن سلول ها مشخص خواهد شد. امروزه از این آزمون به صورت گسترده در تحقیقات پزشکی، زیست فناوری، صنایع غذایی و نانوتکنولوژی استفاده می شود.

برخی از آنالیزهای زیستی عبارتند از:

۱- آزمون های سمیت شناسی مانند تست MTT

۲- ارزیابی سلول های آپاپتوتیک و نکروتیک 

۳- ارزیابی شدت میزان تولید رادیکال های آزاد ROS

۴- آزمون چرخه سلولی

۵- ریخت شناسی سلول ها

۶- آزمون های آنتی باکتریال

در مهامکس جمعی از باتجربه ترین مدرسین و متخصصین آنالیز های زیست فناوری تفسیرهای منحصر به فرد و کاملی را برای محققین عزیز ارائه می کنند. این تحلیل ها و تفسیرها به صورت زیر می باشند:

  • تفسیر نتایج و مقایسه نتایج نمونه های مختلف
  • محاسبه میزان IC 50%
  • تعیین میزان شدت تفاوت نتایج با تست کنترل (The significant difference between control and treated cells)
  • انجام محاسبات آمار
  • رسم نمودارها: اگر در خصوص رسم نمودارها به صورت مناسب جهت چاپ در نشریات نیاز به کمک داشتید، متخصصین مهامکس آماده کمک می باشند.
  • مشاوره تخصصی: آیا آنالیز MTT روشی مناسب برای هدف شما است؟ آیا نیاز به انجام روش های مکمل دیگری است؟ متخصصین مهامکس آماده ارائه مشاوره های تخصصی در این خصوص اند.
  • آموزش و برگزاری کارگاه های تخصصی: در صورت نیاز به یادگیری مبانی و کاربردهای روش MTT به صورت انفرادی یا گروهی، مدرسین مهامکس با سال ها تجربه آماده برگزاری کارگاه های تخصصی هستند. برای این منظور می توانید درخواست خود را در بخش آموزش و کارگاه ها ثبت کنید

کلیه خدمات تحلیل بر اساس درخواست متقاضی می تواند به صورت زبان فارسی یا انگلیسی انجام شود