ویژه ها

القای زخم در موش و رت

امروزه القای زخم در مدل های حیوانی مانند موش یا رت و مطالعه اثربخشی انواع روش های درمانی مانند استفاده از زخم پوش ها، داروها و انواع داربست ها، مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این مطالعات، پس از تراشیدن موها و استریل کردن مکان ایجاد زخم، حیوان را بیهوش و زخم را با استفاده از پانچ ( با اندازه دلخواه) ایجاد می کنند. ابعاد زخم را اندازه گیری و سپس تغییرات ابعاد آنرا در طی زمان برای مطالعه میزان اثربخشی روش درمانی بررسی می کنند. در مهامکس القای زخم در حیوان توسط کارشناسان زبده انجام شده و در صورت درخواست، دوره درمانی برای روش درمانی مورد نظر متقاضی انجام می شود.


شرایط خاص و نکات مهم القای زخم در موش و رت

القای زخم در موش یا رت شامل بیهوشی، تراشیدن و القا با پانچ است.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات القای زخم در موش و رت

القای زخم در موش و رت

القای زخم در موش یا رت شامل بیهوشی، تراشیدن و القا با پانچ است.

مدت زمان انجام آنالیز ۱ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

القای زخم در موش و رت

ایجاد مدل های زخم در حیواناتی مانند موش و رت برای مطالعه اثر بخشی انواع دارو و زخم پوش ها یکی از اصلی ترین بخش ها برای توسعه روش های درمانی است. امروزه داروهای شیمیایی و گیاهی و زخم پوش های نوین توسعه یافته بر اساس نانوساختارهایی همچون نانوالیاف ها الکتروریسی شده یا هیدروژل ها برای بهبود زخم ها به صورت گسترده مورد توجه محققین قرار گرفته است. زخم ها آسیب هایی در لایه های منظم پوستی اند که این امر معمولا بر روی پوست حیوانات از طریق دستگاه پانچ ایجاد می شود. رخم ها می توانند لایه های اپیدرم، درم و هیپودرم پوستی را تخریب کنند. حتی ممکن است آسیب به بافت های زیرین نیز برسد. هر چه قدر میزان آسیب بیشتر باشد درجه زخم نیز بیشتر است. زخم ها عموما بر اثر تماس با جسم برنده یا تماس با ماده شیمیایی یا حرارت ایجاد می شوند. پس از ایجاد زخم، بدن به سرعت واکنش نشان داده و پاسخ ها متعددی فعال می شوند تا زخم بهبود یابد. سلول های فیبروبلاست از طریق ترمیم ماتریس خارج سلولی کلاژنی نقش اساسی در بهبود زخم ها دارند. زخم های حاد عموما پس از هشت تا دوازده هفته ترمیم می شوند. با این حال برخی زخم به خاطر ناحیه آسیب دیده یا شرایط بیمار (مانند داشتن دیابت) مزمن شده و ترمیم آنها به زمانی بیش از دوارده هفته نیاز دارد. انواع زخم پوش ها و داروها برای به حداقل رساندن زمان ترمیم زخم ها، جلوگیری از عفونت و باقی ماندن جای زخم توسعه یافته اند.

در تست های حیوانی، برای مطالعه اثر زخم پوش ها و داروها معمولا از مدل های موشی یا رت ها استفاده می شود. موهای محل مورد نظر برای ایجاد زخم جانور را تراشیده و عموما حیوان را بیهوش می کنند. باید ناحیه را ابتدا ضدعفونی کنند. زخم ها را عموما از طریق دستگاه پانچ القا می کنند. تصویری از دستگاه پانچ و زخم های ایجاد شده زوی سطح پوست یک موش در شکل زیر نشان داده شده است.

زخم ها دارای قطر و استاندارد هستند. پس از ایجاد زخم آنرا به دقت اندازه گیری می کنند تا تغییرات اندازه و کاهش ابعاد آنرا در طول زمان به منظور مطالعه اثربخشی روش درمانی بسنجند. یکی از زخم ها را به عنوان نمونه کنترل در نظر گرفته و از دارو یا زخم پوش بر روی آن استفاده نمی شود. در شکل زیر نمونه ای مطالعه ترمیم زخم در مدل حیوانی و بر روی موش مشاهده می شود. همان گونه که دیده می شود، ابعاد زخم با گذشت زمان به صورت قابل ملاحظه کمتر شده است (زخم سمت راست به دلیل استفاده از زخم پوش با سرعت بسیار بیشتری نسبت به زخم سمت چپ که نمونه کنترل بوده است، ترمیم شده است).