ویژه های مهامکس
ویژه ها

القاء انواع بیماری ها و تولید حیوانات مدل

به دلیل شباهت مناسب جانوران مدل با انسان، امروزه استفاده از جانورانی مانند موش ها و رت ها جایگاه مهمی در مطالعات بیماری ها و بررسی کارایی داروها از طریق مطالعات برون تنی یا in-vivo پیدا کرده است. القای بیماری در موش ها ساده است و معمولا از طریق تزریق، جراحی و تابش اشعه ایجاد می شود. در مهامکس القای انواع بیماری در موش ها و رت ها با رعایت دقیق پروتوکل های اخلاقی کار با حیوانات با بالاترین کیفیت و دقت انجام می شود. برخی از مدل های قابل ایجاد در مهامکس عبارتند از: سرطان،‌ تخریب کبدی، سپتیسم، واریکوسل، مالتیپل اسکلروزیس، آلزایمر.

 

 


شرایط خاص و نکات مهم القاء انواع بیماری ها و تولید حیوانات مدل

در مهامکس القای انواع بیماری در موش ها و رت ها با رعایت دقیق پروتوکل های اخلاقی کار با حیوانات با بالاترین کیفیت و دقت انجام می شود. برخی از مدل های بیماری عبارتند از مدل های سرطانی، بیماری های عصبی و شناختی، اختلالات هورمونی و فیزیولوژیکی.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات القاء انواع بیماری ها و تولید حیوانات مدل

القاء انواع بیماری ها و تولید حیوانات مدل

نوع حیوان و نوع مدل را در فرم مربوطه شرح دهید تا مورد بررسی کارشناس قرار گیرد. هزینه و زمان انجام کار به نوع درخواست بستگی دارد.

مدت زمان انجام آنالیز ۱ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

القاء انواع بیماری ها و تولید حیوانات مدل

در قرون ۱۹ با استفاده از جانورانی همچون موش ها و رت ها در مطالعات آزمایشگاهی تحولی در تحقیقات دارویی به وجود آمد. اگر مطالعات برون تنی یا in-vitro گام مهم و ابتدایی برای تحقیقات دارویی است، این روش ها برای برخی بیماریها کاربرد مناسبی ندارند. همچنین قبل از استفاده داروها برای انسان، مطالعه اثرات داروها بر روی حیوانات اطمینان بخش است. با این حال بر اساس اخلاق کاری، باید حتی المقدور از مطالعات برون تنی و in-vivo خودداری کرد و تنها در صورت لزوم و در شرایط کاملا استاندارد از حیوانات استفاده کرد. حیوانات عموما بر اساس شباهت ژنتیکی وسهولت انجام و هزینه عملیات انتخاب می شوند. موش ها و رت ها شباهت بالایی با انسان دارند. هزینه نگهداری و پرورش آنها نیز پایین است. بیماری های مختلفی را می توان مشابه با انسان در این جوندگان ایجاد کرد. ایجاد مدل بیماری در آنها ساده و معمولا با یکسری تزریق انجام می شود. مانند تزریق سلول های سرطانی به موش برای القای سرطان در بخشی از آنها. برخی از مدل ها را نیز از طریق جراحی یا قرار دادن حیوان در برابر یکسری از مداخله گرها مانند تشعشعات یا گازها ایجاد کرد.

 مریضی هایی که عموما در جانوران آزمایشگاهی و به خصوص برای تولید مدل های موشی و رتی القاء می گردند عبارت اند از: سرطان،‌ تخریب کبدی، سپتیسم، واریکوسل، مالتیپل اسکلروزیس، آلزایمر و … . باید در نظر گرفت که این بیماری ها عموما پس از مدتی در بدن جانور بهبود پیدا می کنند. زیرا این بیماری ها منطبق بر شرایط ژنتیکی انسان اند. برای القای بیماری و ایجاد حیوان مدل باید ساده ترین روش را انتخاب کرد.

برخی از مدل هایی موش یا رت که در مهامکس انجام می شود به صورت زیر است:

  • القاء کلستاز باز طریق انسداد مجاری
  • القاء واریوکوسل باز طریق انسداد مجاری
  • القای سرطان و تومور در جانوران
  • القاء سکته های قلبی در موش و رت
  • القای التهاب سیتمیک از طریق تخریب کبدی
  • القای دیابت