ویژه های مهامکس
ویژه ها

خدمات فنی طلا و سایر فلزات گران‌بها

فلزات گران‌بها مانند طلا، نقره، پلاتین، پالادیوم، رودیوم به مقدار بسیار کمی در خاک وجود دارند. در هنگام تشکیل کره زمین (زمانی که زمین به صورت مذاب بوده)، به دلیل چگالی بالای این فلزات، بیشتر آن‌ها به سمت هسته زمین کشیده شدند، از این رو در سطح زمین مقدار این فلزات بسیار ناچیز است. بیشتر این فلزات که در سطح زمین وجود دارند به همراه شهاب سنگ‌ها به سطح زمین وارد شده‌اند و طی میلیاردها سال فرسایش خاک و سایر عوامل، در مناطقی تجمع این فلزات بیشتر از مناطق دیگر است. این مناطق به عنوان معادن فلزات گران‌بها شناخته می‌شوند و بر اساس این که کدام فلز در این معادن ارزش بیشتری داشته باشد معدن به نام معدن آن فلز شناخته می‌شود. به عنوان مثال اگر در خاکی ارزش طلا موجود در خاک بیشتر از میزان نقره آن باشد (هر چند میزان نقره در خاک بیشتر باشد) آن معدن به عنوان معدن طلا شناخته می‌شود. البته معمولا در یک معدن فلزات گران‌بها سایر فلزات گرانبها نیز وجود دارند و سایر فلزات را به عنوان محصول جانبی آن معدن شناخته می‌شوند و در صورت جدایش و خالص سازی ارزش قابل توجهی می‌توانند داشته باشند.


درباره آنالیز

خدمات فنی طلا و سایر فلزات گران‌بها

فلزات گران‌بها مانند طلا، نقره، پلاتین، پالادیوم، رودیوم به مقدار بسیار کمی در خاک وجود دارند. در هنگام تشکیل کره زمین (زمانی که زمین به صورت مذاب بوده)، به دلیل چگالی بالای این فلزات، بیشتر آن‌ها به سمت هسته زمین کشیده شدند، از این رو در سطح زمین مقدار این فلزات بسیار ناچیز است. بیشتر این فلزات که در سطح زمین وجود دارند به همراه شهاب سنگ‌ها به سطح زمین وارد شده‌اند و طی میلیاردها سال فرسایش خاک و سایر عوامل، در مناطقی تجمع این فلزات بیشتر از مناطق دیگر است. این مناطق به عنوان معادن فلزات گران‌بها شناخته می‌شوند و بر اساس این که کدام فلز در این معادن ارزش بیشتری داشته باشد معدن به نام معدن آن فلز شناخته می‌شود. به عنوان مثال اگر در خاکی ارزش طلا موجود در خاک بیشتر از میزان نقره آن باشد (هر چند میزان نقره در خاک بیشتر باشد) آن معدن به عنوان معدن طلا شناخته می‌شود. البته معمولا در یک معدن فلزات گران‌بها سایر فلزات گرانبها نیز وجود دارند و سایر فلزات را به عنوان محصول جانبی آن معدن شناخته می‌شوند و در صورت جدایش و خالص سازی ارزش قابل توجهی می‌توانند داشته باشند.

تعیین عیار خاک‌های معدنی

برای استخراج فلزات گران‌بها روش‌های مختلفی وجود دارد. انتخاب روش استخراج وابسته به عوامل زیادی مانند عیار (غلظت)، نوع فلزات گرانبها در خاک، ارزش معدن، نوع سنگ و کانی‌های موجود در خاک، شرایط جغرافیای، زیست محیطی و … دارد. از این رو ابتدایی‌ترین قدم برای تعیین روش استخراج طلا و سایر فلزات گران‌بها عرض یابی خاک معدن و تخمین ارزش معدن است. از آنجایی که غلظت فلزات گران‌بها در خاک بسیار کم (در حدود چند گرم تا چند ده گرم در تن) است، اندازه‌گیری دقیق غلظت طلا و سایر فلزات در خاک  امری مهم است. از این رو اندازه گیری دقیق عیار خاک‌های معدنی نیازمند دانش، تجربه و تجهیزات خاصی آزمایشگاهی است.

اندازه گیری فلزات گرانبها به روش شیمی تر

روش‌های متنوعی برای اندازه گیری فلزات گرانبها وجود دارد که می‌توانند میزان این فلزات را با دقت‌های مختلف در خاک، محلول و یا نمونه‌های دیگر مشخص کنند. این روش‌ها غالباً زمانبر هستند و هزینه زیادی را نیز در بر خواهند داشت و از طرف دیگر غالبا مقدار کمی (چند گرم ) از خاک معدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. استفاده از مقدار کمی خاک معدنی موجب می‌شود تا نتوان تخمین دقیقی از میزان فلزات گران‌بها در نمونه بدست آورد زیرا ممکن است میزان فلزات گرانبها در یک بخش خاک کمتر و یا بیشتر از سایر بخش‌ها باشد. روش شیمی تر یک روش کیفی و یا کمی برای تعیین میزان فلز گرانبها است. با استفاده از این روش به طور کیفی می‌توان به سرعت مشخص کرد که آیا فلز گرانبهایی در خاک و یا نمونه‌های دیگر وجود دارد یا نه. این امر باعث می‌شود اگر فلز گرانبهایی در خاک و یا نمونه وجود ندارد و یا بسیار کم است دیگر به دنبال اندازه گیری مقدار این فلزات نباشیم و اگر مقدار این فلزات قابل توجه باشد با استفاده از روش شیمی تر و یا با استفاده از سایر روش‌ها می‌توان مقدار فلزات گران‌بها را در خاک و یا سایر نمونه‌ها بدست آورد. یکی از مزایایی استفاده از روش شیمی تر برای بررسی خاک‌های معدنی این است که با استفاده از این روش می‌توان چند صد گرم (حتی تا چند کیلو) از خاک را مورد بررسی قرار داد. استفاده از مقدار زیادی نمونه موجب می‌شود تا مقدار فلزات گرانبها در خاک به صورت دقیق‌تری بررسی شود. به غیر از مشخص کردن وجود و یا عدم وجود فلزات گرانبها در خاک و تعیین نوع آن با استفاده از روش شیمی تر می‌توان مقادیر فلزات گران‌بها را نیز اندازه گیری کرد. در این روش می‌توان به صورت تفکیکی میزان فلزات گرانبهای طلا، نقره، پلاتین، پالادیوم و …  را در نمونه خاک اندازه گیری کرد.

تخمین ارزش معادن فلزات گران‌بها

به طور کلی، معدن یک زمین وسیع است که مواد معدنی در سطح و عمق آن پراکنده شده‌اند. برای عرض یابی یک معدن لازم است از بخش‌های مختلف معدن و در عمق‌های مختلف از خاک نمونه برداری شود. نمونه برداری یک کار تخصصی است و کارشناسان نمونه برداری بر اساس الگوهای ریاضی از بخش‌های مختلف زمین از عمق‌های مختلف نمونه برداری می‌کنند و نمونه‌ها را برای آزمایشگاه ارسال می‌کنند. بر اساس نتایج عیار سنجی در آزمایشگاه برای هر نمونه (عیار سنجی بر اساس مکان و عمق نمونه برداری) نتایج در مدل‌های ریاضی قرار داده می‌شود و بر اساس این مدل‌ها عیار خاک در عمق‌ها و بخش‌های مختلف مشخص می‌شود. در صورت عدم استفاده از این مدل‌های ریاضی، لازم است تعداد زیادی نمونه تهیه شود که این امر موجب اتلاف هزینه زیادی می‌شود. بر اساس نتایج بدست آمده از نمونه برداری و تعیین غلظت خاک در بخش‌های مختلف و محاسبه حجم مفید معدن می‌توان ارزش طلا و فلزات گران‌بها را در معدن محاسبه کرد.

طراحی خط استخراج طلا و سایر فلزات گران‌بها

برای ارائه روش مناسب برای استخراج و جداسازی طلا و سایر فلزات گران‌بها از خاک دانستن پارامتر‌های مختلف بسیار ضروری است. هر یک از روش‌ها جداسازی طلا و سایر فلزات گران‌بها برای عیار خاصی از خاک مناسب هستند. هر یک از این روش‌ها می‌توانند درصد خاصی از طلا و یا سایر فلزات گران‌بها را از خاک جدا کنند. معمولا تجهیزاتی که برای استخراج طلا و فلزات گران‌بها از خاک‌های کم عیار استفاده می‌شوند گران قیمت‌تر هستند ولی می‌توانند درصد بالایی از فلزات گرانبها را از خاک جدا کنند. این روش‌ها هزینه جاری کمی داند و برای معادن بزرگ با ارزش بالا مناسب هستند. روش‌های دیگری هم هستند گه برای معادن با عیار بالا و ارزش معدن پایین و کوچک مناسب هستند. این روش‌ها نیاز به سرمایه گزاری اولیه کمی دارند ولی هزینه جاری بالایی دارند. با توجه به موارد ذکر شده، انتخاب روش مناسب برای جدا سازی طلا و سایر فلزات گرانبها از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از روش نامناسب می‌تواند باعث کاهش تولید و یا تحمیل هزینه‌های سنگین برای تولید شود و باعث کاهش بازده اقتصادی شود.

عیب یابی و بهینه سازی خطوط استخراج طلا و سایر فلزات گران‌بها

جداسازی طلا و سایر فلزات گران‌بها از خاک‌های معدنی‌، ضایعات طلا سازی، ضایعات الکترونیکی و … که به نام قالکاری شناخته می‌شوند غالباً به صورت سنتی انجام می‌پزیرد و افرادی که مشغول به انجام این کارها هستند غالباً به صورت سنتی آموزش دیده‌اند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و انجام تحقیقات گسترده در رابطه با استخراج و خالص سازی پیشرفت چشم‌گیری داشته است. بهبود‌های انجام گرفته روی فرایند‌های قدیمی استخراج و جداسازی طلا و سایر فلزات گران‌بها موجب افزایش بازدهی استخراج، کاهش هزینه استخراج، کاهش آلودگی زیست محیطی و تفکیک بهتر فلزات گران‌بها از یکدیگر شده است. از این رو با بکارگیری این روش‌ها در در فرآیندهای سنتی و متداول قالکاری می‌توان این فرایند‌ها را بهبود بخشید و راندمان این فرایند‌ها را افزایش داد و هزینه‌های تولید را کاهش داد.

مجموعه مهامکس با در اختیار داشتن ده‌ها کارشناس مجرب و آزمایشگاه‌های تخصصی در زمینه اکتشاف معدن، عرض یابی، نمونه برداری، ارزش یابی، عیار سنجی خاک، کانی شناسی و استخراج می‌تواند خدمات تخصصی برای متقاضیان گرامی ارائه دهد.