ویژه های مهامکس
ویژه ها

استخراج بافت های عمومی سینه ای و شکمی و بافت های تخصصی

برای تهیه سویه ها و بافت های جانوری عموما نیاز است تا بافت ها از حیوان جدا شده و سپس در صورت نیاز کشت و پاساژ گردند. مرسوم ترین حیوان برای مطالعات جانوری موش ها و رت ها می باشند. حیوان را ابتدا کشته و سپس بافت را استخراج می کنند. در مهامکس استخراج بافت های عمومی سینه ای و شکمی و بافت های تخصصی از جانوران (موش یا رت) مانند مغز، عضلات اختصاصی، عصب، استخوان با بالاترین کیفیت انجام می شود.

 

 


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات استخراج بافت های عمومی سینه ای و شکمی و بافت های تخصصی

استخراج بافت های عمومی سینه ای و شکمی و بافت های تخصصی

استخراج بافت های عمومی سینه ای و شکمی تا ۵ بافت ۲۰ هزار تومان. از ۶ تا ۱۵ بافت ۳۰ هزار تومان. استخراج بافت های تخصصی به ازای هر بافت ۳۰ هزار تومان.

مدت زمان انجام آنالیز ۱ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

استخراج بافت های عمومی سینه ای و شکمی و بافت های تخصصی

استخراج بافت های عمومی سینه ای و شکمی و بافت های تخصصی از جانوران روشی برای تهیه بافت ها و سلول های جانوری است. در مورادی که نیاز به بافت ها و سلول های انسانی است باید از بانک سلولی یا بیمارستان ها آنها را تهیه کنیم. سویه های سلولی انسانی را بانک های سلولی عموما در اختیارمان می گذارند. با این حال ممکن است نیاز باشد تا خودمان سلول را از بافت جدا کنیم. تهیه سلول ها و بافت ها در بسیاری از مطالعات تحقیقاتی و دانشگاهی مرسوم است. در نتیجه خودمان باید بافت را از موش یا جانور مورد نظر جدا کرده و سپس در صورت نیاز سلول ها را کشت و پاساژ دهیم.

استخراج بافت های تخصصی از موش مانند مغز، عضلات اختصاصی، عصب، استخوان و ... نیز در مهامکس صورت می گیرد. عموما موش ها کشته و سپس بافت ها را استخراج می کنند. یکی از مرسوم ترین روش ها خون گیری از قلب است. یکی دیگر از روش های که بدون بیهوشی و به صورت آسان کشی است، روش جابجایی ستون فقرات است. موش ها یا رت ها را از موش گفته و سپس از طریق فشار دادن موش به قفس و کشیدن دم ستون فقرات را جابجا می کنیم.