ویژه های مهامکس
ویژه ها

انواع تزریقات به موش و رت

یکی از اصلی ترین روش های ورود مایعات و داروها به داخل بدن موش ها و رت ها روش تزریق است. جذب در روش تزریق بالا است و به خصوص برای داروهایی که جذب گوارشی پایینی دارند یا شرایط شیمیایی آنها به گونه ای است که تزریق به گونه ای دیگر باعث التهاب و حساسیت می شود، مناسب ترین روش است. تزریق برای موش ها و رت ها در نواحی مختلفی همچون زیر پوستی، وریدی، ماهیچه ای، داخل قلبی و درون صفاقی انجام می شود. در مهامکس برای رت ها تزریق به صورت درون صفاقی، زیرپوستی و وریدی و برای موش ها به صورت درون صفاقی و زیرپوستی با بالترین کیفیت انجام می شود.


شرایط خاص و نکات مهم انواع تزریقات به موش و رت

برای رت ها تزریق به صورت درون صفاقی، زیرپوستی و وریدی و برای موش ها به صورت درون صفاقی و زیرپوستی انجام می شود.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات انواع تزریقات به موش و رت

انواع تزریقات به موش و رت

برای رت ها تزریق به صورت درون صفاقی، زیرپوستی و وریدی و برای موش ها به صورت درون صفاقی و زیرپوستی انجام می شود.

هزینه پایه برای تزریق به موش ها است و برای تزریق به رت ها هزینه ۳۰۰۰ تومان افزایش می باشد.

مدت زمان انجام آنالیز ۵ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۷۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

انواع تزریقات به موش و رت

یکی از اصلی ترین روش های ورود داروها و مایعات مورد مطالعه به بدن جانوران آزمایشگاهی و به خصوص موش ها و رت ها، تزریق است. تزریق را می توان به بخش های مختلف جانور انجام داد. تزریق تنها وریدی یا ماهیچه ای نیست و می تواند داخل قلب و زیرپوستی نیز انجام شود. برای هر مدل از تزریق و بر اساس سختی پوستی آن ناحیه، نوع سوزن نیز متفاوت می باشد. شماره گیج سوزن نشان دهنده ضخامت آن است. در حدود هر هفت میلی متر، یک عدد گیج است. همچنین بر اساس شماره گیج رنگ سوزن ها نیز عوض می شود. برای موش ها و رت ها معمولا از سوزن هایی با گیج ۱۸ تا ۲۵ استفاده می شود. 

انواع تزریق

  • تزریق درون صفاقی یا (IP): در این روش مایعی که می خواهیم تزریق کنیم به سرعت به ناحیه صفاقی حیوان تزریق می شود. هنگامی که می خوهیم به صورت برون تنی اثرات یک دارو یا ماده ژنتیکی را مطالعه کنیم، معمولا از تزریق صفاقی استفاده می کنیم. شکل و مکان تزریق در شکل زیر نشان داده شده است.در این نوع از تزریق ابتدا باید موش یا رت را مهار کرد. زاویه سوزن باید در حدود چهل و پنج درجه و از بخش چپ یا راست کشاله ران موش است. اشتباه در زاویه ترزیق می تواند به کلیه و دیگر بخش های حیوان آسیب برساند. میزان دوز تزریق نباید بیشتر از یک دهم میلی لیتر باشد. میزان استرس حیوان معمولا در این مدل بیشتر از مدل های دیگر تزریق است.
  • تزریق زیر پوستی یا زیر جلدی: هنگامی که می خواهیم رهایش دارو به آهستگی صورت گیرد یا می خواهیم سلول های توموری را به حیوان تزریق کنیم معمولا به سراغ تزریق زیر جلدی می رویم. مکان های تزریق در این روش متعدد اند و می توان مقدار بیشتری از مایع را تزریق کرد. با این حال باید از تجمع زیر پوست دارو جلوگیری کرد تا باعث آزار موش یا رت نشود.

زاویه تزریق در این روش باید بین ده تا سی درجه باشد. بعد از تزریق محل آن معمولا متورم می شود. عموما این مدل از تزریق در بخش پشت گردن موش ها صورت می پذیرد. بعد از مهار موش یا رت، پوست ناحیه پشت گردن را گرفته و سوزن به صورت موازی با سر وارد حیوان بکنید.

  • تزریق وریدی: هنگام یکه غلظت مایعات ای که می خواهیم وارد بدن حیوان کنیم زیاد است یا شرایط شیمیایی خاصی دارد که منجر به التهاب و حساسیت می شود، بهترین روش ورود مایعات تزریق وریدی است. جذب این روش بالا است.  عموما تزریق وریدی در موش ها و رت ها در مناطق مختلف دم آنها انجام می شود.

به منظور تزریق وریدی پشتی یا طرفین دم موش ها، دم را توسط گیره بسته تا خون جمع شود و ناحیه تزریق تعیین گردد. تزریق معمولا مماس با پوست دم باید انجام شود. با وارد شدن مایعات به داحل ورید تغییر رنگ معمولا دیده می شود. بعد از تزریق نیز معمولا مقداری خون از رگ خارج می شود.