ویژه ها

فروش تخم بارور ماهی زبرا

زبرافیش یا زبرا یا گورخر ماهی (Danio rerio) گونه ای از ماهی است که استفاده از آن به دلیل شباهت ژنتیک بسیار زیاد به انسان و سهولت و هزینه های پایین پرورش و نگهداری، برای تحقیقات دارویی و پزشکی به عنوان مدل حیوانی بسیار محبوب شده است. یکی از روش های جدید سمیت شناسی روش سمیت جنین ماهی زبرا (ZET) است. در این آزمون اثر مواد گوناگون همچون داروها، مواد شیمیایی و نانوذرات بر روی تخم های بارور شده زبرافیش مطالعه می شود. در مهامکس تخم های تازه بارور شده زبرافیش جهت مطالعات حیوانی و انجام پروژه های دانشجویی و تحقیقاتی برای متقاضیان تهیه می شود.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات فروش تخم بارور ماهی زبرا

فروش تخم بارور ماهی زبرا

خرید باید مضربی از ۱۰۰ عدد باشد

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

فروش تخم بارور ماهی زبرا

زبرافیش یا زبرا یا گورخر ماهی (Danio rerio) یکی از مدل های مطالعه حیوانی بسیار پر کاربرد است. دلایل اصلی این امر شباهت ژنتیکی بسیار بالای این گونه به انسان، قدرت باروری و تراکم بالا و سهولت و هزینه پایین پرورش آنها است. زبرا فیش ماهی کوچکی است که در آب های شیرین منطقه های استوایی زندگی می کند. خاستگاه آنها جنوب آسیا بوده است. امروزه در اکواریوم ها نیز این ماهی ها دیده می شوند. 

امروزه ماهی زبرا به صورت گسترده در مطالعات عصب شناسی، مطالعه بیماری ها، سمیت شناسی، ژنتیک و بررسی های رفتاری و ...به کاربرده می شود. یکی از روش های جدید سمیت شناسی روش سمیت جنین ماهی زبرا (ZET) است. در این آزمون اثر مواد گوناگون همچون داروها، مواد شیمیایی و نانوذرات بر روی تخم های بارور شده زبرافیش مطالعه می شود.ZET یک آزمایش زیست سازگار است که نیاز به آزمایشات حیوانی را کاهش می‌دهد. در مهامکس تخم های تازه بارور شده زبرافیش جهت مطالعات حیوانی و انجام پروژه های دانشجویی و تحقیقاتی برای متقاضیان تهیه می شود. تصویری از حالت جنینی این ماهی ها در شکل زیر نشان داده شده است.