ویژه ها

تیمار با پانسمان و عکس برداری از زخم

پس از ایجاد زخم باید زخم ها تیمار و پانسمان شوند تا دوره درمانی انجام شود. زخم پوش ها و پاسمان سدی در برابر عوامل خارجی و انواع میکروب ها می باشند.با این حال زخم پوش های نوین از طریق جنس منحصر به فرد خود و انواع داروها و سلول های بارگذاری شده روند بهبود زخم را سرعت می بخشند. در حین دوره درمانی زخم باید از شرایط و اندازه زخم در بازه های زمانی عکس برداری شود تا شرایط زخم مطالعه شود. در مهامکس تیمار زخم و تصویربرداری از زخم توسط محققین با بالاترین کیفیت انجام می شود. این فرآیند همراه با بیهوشی یا بدون بیهوشی انجام می گردد.


شرایط خاص و نکات مهم تیمار با پانسمان و عکس برداری از زخم

مراحل به همراه بیهوشی و بدون بیهوشی انجام می شود.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تیمار با پانسمان و عکس برداری از زخم

تیمار با پانسمان و عکس برداری از زخم

تیمار با پانسمان و عکس برداری از زخم هر یک سر رت. هزینه بدون بیهوشی است و در صورت درخواست بیهوشی در فرم این گزینه را انتخاب کنید

مدت زمان انجام آنالیز ۱ روز کاری

هزینه به ازای هر دقیقه ۲۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

تیمار با پانسمان و عکس برداری از زخم

پس از ایجاد و القای انواع مدل ها و زخم ها، دوره درمان از طریق انواع زخم پوش ها،‌ داروها و انواع روشهای درمانی نوین انجام می شود. در نتیجه لازم است که زخم ها تیمار و پانسمان شده و در زمان های مشخص تصویربرداری شود. پس از القای زخم به طور مثال با استفاده از پانچ ها، زخم را به صورت دقیق اندازه گیری می کنند. سپس در زمان های گوناگون مجددا زخم ها را اندازه گیری یا بررسی می کنند. در نتیجه لازم است تصویربرداری از زخم ها به صورت دقیق انجام شود. در شکل زیر برای گزارش روند درمان در هنگام عکس برداری از یک خط کش نیز در تصویر استفاده شده است تا اندازه و شرایط زخم بهتر مشاهده شود.

امروزه تحقیقات گسترده ای بر روی زخم پوش ها صورت می گیرد. به خصوص انواع داربست ها مانند داربست های الکتروریسی شده و هیدروژل ها سوژه تحقیقات نوین می باشند. زخم پوش ها بسترهایی هستند تا زخم ها را در برابر میکروب ها و عوامل محیطی محافظت کنند. امروزه انواع داروهای برای بهبود سریع تر زخم در زخم پوش ها بارگذاری شده اند. در نتیجه رشد و تکثیر سلول ها را نیز القا می کنند. حفظ رطوبت زخم و کاهش التهاب زخم ها نیز عموما مورد توجه توسعه دهندگان زخم پوش ها قرار دارد. بهبود زخم ها بر روی پوست عموما شامل چند مرحله است: هموستاز، التهاب، تکثیر و بازسازی. در برخی از زخم ها مانند زخم ها در افراد دیابتی مراحل به صورت درست و پشت سرهم انجام نمی گردد که منجر به عدم بهبود زخم می شود. سلول های متعددی در این مراحل دخیل هستند که می توان با طراحی مناسب زخم پوش ها روند بهبود را تسریع کرد.