ویژه های مهامکس
ویژه ها

تحلیل و تفسیر نتایج آنالیزهای حرارتی TGA/DTA/DSC

تحلیل

شرایط خاص و نکات مهم تحلیل و تفسیر نتایج آنالیزهای حرارتی TGA/DTA/DSC

_

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تحلیل و تفسیر نتایج آنالیزهای حرارتی TGA/DTA/DSC

درباره آنالیز

تحلیل و تفسیر نتایج آنالیزهای حرارتی TGA/DTA/DSC

متخصصین مهامکس آماده ارائه خدمات تخصصی تفسیر و تحلیل داده های آنالیزهای حرارتی به محققین عزیز هستند. آنالیزهای حرارتی همانند آنالیزهای TGA, DTA و DSC از جمله تکنیک های مشخصه یابی هستند که خصوصیات فیزیکی متغییر مواد در اثر حرارت دهی همچون بعد، جرم یا وزن ماده، حالت و رفتار مکانیکی را اندازه گیری می کنند.

به بیان دیگر از آنالیزهای حرارتی برای بررسی خواص فیزیکی مواد که به تغییرات دما وابسته اند، استفاده می شود. تحلیل ها، تفسیر ها و کاربردهای این روش ها را می توان اینگونه بیان کرد: تعیین پایداری حرارتی مواد، تعیین میزان رطوبت، تعیین میزان بخش فرار، تعیین دماهای استحاله، اندازه گیری تغییر آنتالپی،  تعیین ظرفیت گرمایی، تعیین استحاله فازی و نمودارهای فازی، تعیین وضعیت پخت پلیمرهای گرما سخت، شناسایی پلیمرهای انفرادی در مخلوط پلیمری، بررسی ثبات حرارتی پلیمرها، تعیین مقدار ترکیبات مواد و بررسی میزان لود شدن و اتصال داروها. جهت آشنایی بیشتر به صفحه خدمات این آنالیز مراجعه کنید.

آنالیز TGA-DTA

در مهامکس جمعی از باتجربه ترین مدرسین و متخصصین آنالیز های حرارتی تفسیرهای منحصر به فرد و کاملی را برای محققین عزیز ارائه می کنند. این تحلیل ها و تفسیرها به صورت زیر می باشند:

  • بررسی مراحل تجزیه حرارتی نمونه ها
  • تحلیل ریاضی پیک ها: محاسبه سطح زیر پیک ها، شیب گیری برای نمونه های ناخالص، تعیین دمای گذار، رسم نمودار به صورت اندو یا اگزو.
  • تعیین دمای Tg ، ذوب ، کریستالیزاسیون و …
  • محاسبه ظرفیت گرمایی  ماده Cp ،
  • تعیین میزان لود شدن یا اتصال داروها در سامانه های دارویی
  • رسم نمودارها: اگر در خصوص رسم نمودارها به صورت مناسب جهت چاپ در نشریات نیاز به کمک داشتید، متخصصین مهامکس آماده کمک می باشند.
  • مشاوره تخصصی: آیا آنالیز های حرارتی روشی مناسب برای هدف شما است؟ آیا نیاز به انجام روش های مکمل دیگری است؟ متخخصین مهامکس آماده ارائه مشاوره های تخصصی در این خصوص اند.
  • آموزش و برگزاری کارگاه های تخصصی: در صورت نیاز به یادگیری مبانی و کاربردهای روش های حرارتی به صورت انفرادی یا گروهی، مدرسین مهامکس با سال ها تجربه آماده برگزاری کارگاه های تخصصی هستند. برای این منظور می توانید درخواست خود را در بخش آموزش و کارگاه ها ثبت کنید.

کلیه خدمات تحلیل بر اساس درخواست متقاضی می تواند به صورت زبان فارسی یا انگلیسی انجام شود