ویژه های مهامکس
ویژه ها

خون گیری از موش یا رت

برای مطالعه اثرات دوره های درمانی در موش ها یا رت های مدل و یا مطالعه شرایط عمومی حیوان، عموما نیاز است که مارکرها، هورمون ها، پروتئين ها و آنزیم و ... به صورت منظم در خون جانور اندازه گیری شوند. در نتیجه خون گیری از جانور مرحله ای مرسوم در مطالعات جانوری است. روش های گوناگونی برای خون گیری وجود دارد. برخی از این رو شها مانند خون گیری از ورید دم حیوان روشی سریع و ساده اند. با این حال میزان خون گیری زیاد نیست. در برخی از روش ها میزان خون گیری بالا است ولی عموما روشی پایانی که منجر به مرگ جانور می شوند، می باشند. در مهامکس خون گیری از دم رت و موش و خون گیری total قلب انجام می شود.


شرایط خاص و نکات مهم خون گیری از موش یا رت

در مهامکس خون گیری از دم رت و موش و خون گیری total قلب انجام می شود. در خونگیری از دم یک سر رت، حداکثر ۱ میلی لیتر خون گرفته می شود. این میزان برای موش حداکثر ۲۰۰ میکرولیتر است. خون گیری توتال قلب به صورت آسان کشی و بدون بیهوشی است.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات خون گیری از موش یا رت

خون گیری از موش یا رت

مدت زمان انجام آنالیز ۱ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۳۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

خون گیری از موش یا رت

در بسیاری از مطالعات حیوانی، نیاز است تا فاکتورها و ترکیبات گوناگونی در خون جانور اندازه گیری و مطالعه شود. به خصوص پس از القای بیماری ها  و ایجاد موش یا رت مدل، نیاز است تا وضعیت خون جانور مانند میزان هورمون ها، آنزیم ها، فاکتورها و ... محاسبه و ردیابی شود. پس از خون گیری، فاکتورها از طریق تکنیک های مختلفی مانند الایزا یا وسترن بلات مطالعه می شوند. در حقیقت برای مطالعه اثرات دوره درمانی باید مارکرها به صورت منظم اندازه گیری شوند. جدای مطالعه مارکرها، گاهی نیاز است تا شرایط عمومی جانور نیز بررسی شود. بسیار حیاتی است تا خون گیری باعث استرس شدید جانور نشود. برخی فاکتور ها در شرایط استرسی ممکن است در جانور تغییر کند. 

روش های گوناگونی برای خون گرفتن از موش ها و رت ها وجود دارد. بر اساس نوع حیوان و میزان خون مورد نیاز روش انتخاب می شود. باید دقت کرد میزان خونی که گرفته می شود نباید بیش از پانزده درصد از خون کل حیوان باشد که در غیر این صورت می تواند منجر شوک و حتی مرگ حیوان شود. خوت گیری از عروق صافن و جانبی صافن، خون گیری از ورید دمی و ژوگولار، خون گیری از قبل، رگ های جانبی و وردی سینوسی پشت چشم از انواع روشهای خون گیری می باشند. برخی از این روش های خون گیری به عنوان روش پایانی منجر به مرگ جانور می شوند.

در مهامکس خون گیری از ورید دم موش و رت و خون گیری از قلب انجام می شود. خون گرفتن از ورید دم موش یا رت روشی بسیار مرسوم است. زیرا روشی ساده و با سرعت است. دم را معمولا ابتدا کمی گرم می کنند یا با گیره می بندند تا رگ بهتر مشاهده شود. تا حداکثر دو میلی لیتر می توان با این روش خون گیری کرد. معمولا جانور را قبل از این روش، بیهوش می کنند. برای خون گیری بیشتر باید روش دیگری را انتخاب کرد. قبل از خون گیری محل را ضد عفونی می کنند. در برخی مواقع بخشی از دم را قطع و سپس خون گیری می کنند و در انتها حیوان را پانسمان می کنند.

خون گرفتن از قلب موش یا رت به صورت total، روشی برای گرفتن مقدار زیاد خون است. البته روشی برای آسان کشی بدون بیهوشی است. البته برخی اوقات پس از بیهوشی انجام می شود. برای خون گیری توتال از قلب معمولا از سوزن های با گیج بیست و چهار استفاده می شود. برای خون گیری سوزن را طرف چپ قفسه به سمت قبل می برند. باید خون گیری با سرعت آهسته انجام شود تا ضربان قلب قطع نشود.