ویژه های مهامکس
ویژه ها

مطالعه رهایش دارو از سیستم های دارورسانی

مطالعه رهایش دارو از سیستم های دارورسانی یکی از آنالیزهای اصلی برای مطالعه کارایی سیستم های داوررسانی است. در این مطالعه میزان داروی رهایش یافته از سیستم در یک محیط مشابه آنچه که قرار است دارو وارد آن شود (مانند خون انسان) با گذشت زمان محاسبه می شود. سیستم های دارورسانی با محافظت از دارو از تجزیه یا حذف زودهنگام آنها جلوگیری می کنند. از سوی دیگر با مهندسی این سیستم ها رهایش دارو را به گونه ای تنطیم می کنند تا برای زمان های مدنظر،‌ غلظت دارو در پنجره درمانی باشد. به این معنا که غلظت آن در محدوده ای باشد که بالاتر از حداقل غلظت موثر و پایین تر از غلظتی که ایجاد عارضه می کند. در مهامکس مطالعه رهایش دارو در محیط های مختلف و در بازه زمانی مورد درخواست متقاضی انجام می شود.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات مطالعه رهایش دارو از سیستم های دارورسانی

مطالعه رهایش دارو از سیستم های دارورسانی

مدت زمان انجام آنالیز ۱۵ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

مطالعه رهایش دارو از سیستم های دارورسانی

مطالعه رهایش دارو از یک سیستم دارورسانی یکی از مطالعات لازم برای بررسی اثربخشی یک سیستم دارورسانی شده است. امروزه با گسترش سیستم های دارورسانی نوین و به خصوص نانوحامل ها، کارایی این سیستم های برای رهایش آهسته و هدفمند دارو مورد مطالعه قرار می گیرد. نوع مطلوب رهایش دارو به نوع حامل و هدف درمانی بستگی دارد. یکی از اهداف رهایش هوشمند دارو در بدن، حفظ غلظت دارو در پنجره درمانی برای زمان های طولانی تر است. منظور از پنجره درمانی، غلظتی از دارو است که اثرات درمانی بدون ایجاد عوارض خطرناک ایجاد می کند. بیشتر از غلظت پنجره درمانی منجر به بروز اثرات سمی و کمتر از آن اثربخشی دارو مناسب نیست. پنجره درمانی در شکل زیر ناحیه صورتی رنگ است. نمودار قرمز رنگ مربوط به رهایش های معمول است که غلظت دارو به عنوان مثال درخون بعد از تزریق بالا می رود و سپس به سرعت کاهش می یابد (اصطلاحا رهایش انفجاری). در این حالت در زمان کمی دارو در پنجره درمانی قرار می گیرد. سپس ممکن است تزریق جدید مورد نیاز باشد. این امر برای داروهایی که باید در زمانی کوتاه اثربخشی داشته باشند مناسب است.مانند مسکن های درد. با این حال برای بیماری های گوناگونی مطلوب است که غلظت دارو برای زمان طولانی در پنجره درمانی باشد. اصطلاحا در این شرایط رهایش به صورت آهسته و کنترل شده صورت می پذیرد.

سیستم های نوین دارورسانی نه تنها برای مهندسی رهایش دارو طراحی شده اند بلکه با رسانش دارو به محل بیماری در بدن عوارض جانبی دارو را کاهش و دوز درمانی موثرتری را به آن می رسانند. این سیستم ها همچنین داروها را در برابر تجزیه زود هنگام در بدن و حذف ناخواسته از طریق سیستم ایمنی یا دستگاه گوارش یا کلیه ها محافظت می کنند.

سامانه­های دارورسانی را این چنین تعریف کرده‌اند: سیستم‌های دارورسانی فرمولاسیون یا ابزاری هستند که توانایی ورود ترکیبات درمانی به بدن را داشته و می‌توانند اثربخشی و ایمنی آن‌ها را از طریق کنترل سرعت، مکان و زمان آزاد سازی دارو بهبود ببخشند. مزیت نانوسیستم های دارورسانی نه‌تنها به دلیل خواص منحصربه فرد نانومواد ناشی از ابعاد کوچک آن‌ها است بلکه به دلیل مجموعه خواصی است که تا به امروز در تحقیقات گوناگون به آن‌ها اشاره شده است. این خواص عبارتند از:

۱- توانایی رسانش هدفمند به ارگان‌ها یا بافت‌ها

۲- محافظت بیوشیمیایی داروها و افزایش پایداری و کاهش سمیت عمومی آن‌ها

۳- زمان ماندگاری در سیستم جریان خون بالا

۴- زیست تخریب پذیری

۵- قابلیت نگه داری و انبارکردن مناسب.

این موارد در کنار مزیت‌های کاهش ابعاد ذرات تا محدوده نانومتری به دلیل افزایش نسبت سطح به حجم و اثرات کوانتومی است. در نتیجه تا به امروز نانوسامانه­های دارورسانی متعددی معرفی و یا توسعه یافته‌اند. از جمله این سیستم‌ها می‌توان به ذرات پلیمری، لیپوزوم ها، میسل­ها، نانوژل ها، نانوالیاف­ها و نقاط کوانتومی نام برد. 

سامانه­های دارورسانی نیز همگام با پیشرفت سایر علوم برای دستیابی به یک سیستم دارورسانی هدفمند و مؤثر، در حال پیشروی هستند. به عنوان مثال می‌توان از لیپوزوم ها به عنوان یک سامانه دارورسانی یاد کرد که توانستند از یک ویزیکول ساده با جدار چرب به لیپوزوم پنهان ارتقاء یابند تا به این ترتیب با ماندگاری بیشتر در جریان خون تأثیر بیشتری بر روی اهداف تعیین شده داشته باشند. نانوسامانه­ها ها یک فرصت طلایی را برای استفاده از ضعف فیزیولوژیک غشاءهای مختلف و دسترسی به بافت‌های متفاوت، همچنین افزایش ورود دارو به داخل سلول و متعاقباً تداخل و اثربخشی بیشتر فراهم می‌آورند. این فناوری نه‌تنها در دارورسانی بلکه در زمینه عکس برداری و تشخیص هم کاربرد بسیار زیادی دارد. به علاوه، این سیستم‌ها توانایی دارورسانی هدفمند فعال از طریق جفت شدن با گیرنده­های خاص را داشته که باعث رونق روز افزون آن‌ها شده است.
مطالعه رهایش دارو از سیستم های دارورسانی از طریق روش های مختلفی بررسی می شود. در این روش ها به عنوان مثال سیستم دارورسانی همراه با دارو در محیط های شبیه سازی شده در داخل بدن و در شرایط خاص مانند یک pH مشخص قرار می گیرد و میزان داروی رهایش یافته با گذشت زمان اندازه گیری می شود. روش مطالعه به روش ورود دارو به داخل بدن بستگی دارد. منظور این است که دارو وریدی تزریق می شود یا از طریق روش دیگری مانند تنفسی یا گوارشی. مثالی از نتیجه بدست آمده از مطالعه رهایش در شکل زیر نشان داده شده است.
محور افقی زمانی است که سیستم داوررسانی مورد مطالعه قرار گرفته است. میزان داوری رهایش یافته در زمان های مشخص اندازه گیری شده و درصد رهایش یافته بر اساس تقسیم این مقدار به کل میزان دارو بدست می آید که میزان آن در محور عمودی نشان داده شده است. به عنوان مثال در نمودار بدست آمده در شرایط pH=۵/۶ (نمودار مشکی رنگ) پس از ۵۰ ساعت تنها ۲۰ درصد از دارو رهایش یافته است.

در مهامکس خدمات مطالعه رهایش داروهادر شرایط خاص بافری پس از تایید کارشناس قابل انجام است.