ویژه های مهامکس
ویژه ها

القای سوختگی در درجات مختلف

ایجاد القای سوختگی در جانوران و به خصوص موش ها و رت ها یکی از مرسوم ترین روش ها برای مطالعه اثربخشی انواع روش های درمانی برای بهبود زخم های سوختگی است. برای این امر ابتدا موهای محل مورد نظر را تراشیده و سپس موش را بیهوش می کنند. بر اساس درجه سوختگی مورد نیاز روش های متعددی برای القا وجود دارد. القای سوختگی عموما توسط بخار آب، سکه یا میله داغ و اتانول ایجاد می شود. سپس اثربخشی روشهای درمانی مانند انواع زخم پوش ها، داروهای شیمیایی و گیاهی یا امروزه انواع زخم پوش های توسعه یافته بر پایه نانو الیاف ها داربست ها در طول زمان مورد بررسی قرار می گیرد. القای سوختگی در درجات مختلف با دقت بالا در مهمکس انجام می پذیرد. القای سوختگی شامل بیهوشی، تراشیدن و در نهایت القای سوختگی است.


شرایط خاص و نکات مهم القای سوختگی در درجات مختلف

القای سوختگی شامل بیهوشی، تراشیدن و در نهایت القای سوختگی است.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات القای سوختگی در درجات مختلف

القای سوختگی در درجات مختلف

مدت زمان انجام آنالیز ۱ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

القای سوختگی در درجات مختلف

به منظور مطالعه اثربخشی انواع روش های درمانی برای بهبود زخم های سوختگی مانند اثربخشی انواع زخم پوش ها، داروهای شیمیایی و گیاهی یا امروزه انواع زخم پوش های توسعه یافته بر پایه نانو الیاف ها داربست ها از مدل های های حیوانی که زخم های سوختگی در آنها القا شده است، استفاده می شود. هر ساله صدها هزار مرگ بر اثر سوختگی در سراسر دنیا رخ می دهد. سوختگی ها مشکلات جدی جسمی، روحی و مالی برخود فرد و خانواده آنها تحمیل می کند. در بسیاری از مواقع عفونت های پس از سوختگی خطر اصلی برای بیمار بوده و می تواند منجر به مرگ بیمار شود. روش های متعدد درمانی تاکنون توسعه یافته است. انواع داروهای ترمیم کننده و ضد میکروبی برای بهبود زخم به کار برده می شوند. از آنجایی که پس از سوختگی پاسخ های ایمنی در بدن مختل می شوند، یکی از اهداف درمانی توسعه روش هایی است که سیستم ایمنی را فعال نگه می دارد. سوختگی ها درجات مختلفی دارند. عموما آنها را در سه سطح دسته بندی می کنند. سوختگی های درجه یک یا خفیف، سوختگی های درجه دو یا متوسط و سوختگی های درجه سه یا شدید. بر اساس برخی دسته بندی ها، سوختگی های بسیار گسترده یا درجه چهار نیز وجود دارد. سوختگی ها بر اساس وسعت و عمق سوختگی که عموما پس از معاینه بالینی تعیین می شوند، دسته بندی می شوند. 

در سوختگی های درجه یک، تنها سطح پوست آسیب دیده و محل سوختگی پس از مدت کوتاهی عموما بهبود می یابد. در سوختگی های درجه دوم، آسیب به بخش ها و لایه های زیرین پوست نیز رسیده است. در این صورت محل سوختگی را پانسمان می کنند. درد و تاول زدن در این درجه معمول است. در سوختگی درجه سوم، لایه های پوست کامل آسیب دیده است. پوستت معمولا تغییر رنگ داده  و سفید یا سیاه می شود. ممکن است در این شرایط نیاز به پیوند پوست باشد. در سوختگی های درجه چهار، آسیب به عمق بافت های زیرین نیز می رسد. اعصاب تخریب می شوند. در این موارد بیشتر بیماران عموما بر اثر سوختگی می میرند.

برای ایجاد مدل سوختگی در موش ها یا رت ها بر حسب درجه سوختگی مورد نیاز روش های گوناگونی وجود دارد. سوختگی از طریق قرار دادن سکه داغ، استفاده از آب جوش یا میله داغ مرسوم است. معموملا محل را ابتدا بی حس و پوست آنرا می تراشند. سپس سوختگی را ایجاد می کنند. در سوختگی های شدیدتر باید حتما جانور را بیهوش کرد. یکی از روش های ایجاد مدل سوختگی در حیوانات که عموما بر روی موش های آزمایشگاهی انجام می شود، مدل سوختگی با آب جوش یا بخار آب است. در این مدل سوختگی به اندازه ۱۰درصد سطح کل بدن حیوان با آب جوش سوزانده می شود. در روش بخار آب، زمان در معرض قرار گرفتن پوست شدت سوختگی را تعیین می کند. از ورق های آلمینیومی و اتانول نیز برای القای سوختگی نیز استفاده می شود. بعد از ایجاد سوختگی، از مسکن ها و دیگر داروها باید استفاده کرد.

یک مدل سوختگی در موش و تغییرات محل سوختگی پس از ۷ روز در شکل بالا مشاهده می شود.