ویژه های مهامکس
ویژه ها

اعتبارات فصل تابستان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی اعلام شد.

تاریح انتشار: ۰۴ تیر ۱۴۰۲
تعداد بازدید: ۱۲۶۷

با سلام خدمت مشتریان مهامکس 

بر اساس مصوبات شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، امسال اعتبار ویژه اعضای هیئت علمی در تابستان 1402، 20 میلیون ریال با 40 درصد تخفیف و اعتبار ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای همین بازه، 20 میلیون ریال و 40 درصد تخفیف استفاده از خدمات آزمایشگاهی، در نظر گرفته شده است.