ویژه های مهامکس
ویژه ها

پروژه های مهندسی معکوس مواد

مهندسی معکوس (Reverse Engineering) محصولات و مواد روشی برای مطالعه مواد تشکیل دهنده یک ماده برای اهداف مختلف است. این اهداف شامل بازتولیدی محصولی موفق و پرکاربرد، باز تولید موادی که دیگر تولید نمی شوند، تولید محصولی که تهیه آن به دلیل تحریم مشکل است، توسعه محصولات نظامی و یا تعمیر محصولات است. در مهامکس مهندسی معکوس و تخمین فرمولاسیون و ترکیب شیمیایی مواد از طریق کاربرد انواع روش های مشخصه یابی یا آنالیز مواد صورت می گیرد. از جمله این روش ها می توان به آنالیزهای عنصری (مانند XRF و ICP)، آنالیزهای فازی (XRD)، آنالیزهای کروماتوگرافی و انالیزهای طیف سنجی نام برد. می توانید در همین صفحه درخواست مهندسی معکوس خود را ثبت کرده و کارشناسان مهامکس فرم شما را بررسی کرده و جهت امکان سنجی و در صورت نیاز با شما در تماس خواهند بود.

 


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات پروژه های مهندسی معکوس مواد

پروژه های مهندسی معکوس مواد

مدت زمان انجام آنالیز ۶۰ روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

پروژه های مهندسی معکوس مواد

مهندسی معکوس (Reverse Engineering) فٰرآیندی است که در آن اصول فناورانه یک محصول، ماده، سامانه و ... از طریق مطالعه ساختار آن بدست می آید. تکنیک های مختلفی برای مهندسی معکوس وجود دارد. انواع مختلف ابزارهای مهندسی، تکنیک های شبیه سازی، روش های مشخصه یابی  و ... از جمله این تکنیک ها است. با مهندسی معکوس، به دنبال جمع آوری اطلاعات در خصوص طراحی و ابعاد مواد، خواص و جنس آنها هستیم. 

جدا از انگیزه های تجاری، مهندسی معکوس روشی برای بازسازی مواد یا نمونه هایی است که دیگر تولید نمی شوند یا دستیابی به آنها دشوار شده است. در برخی مواقع اطلاعات تولید یک محصول از بین رفته است و نیاز به بازتولید آن است. همچنین ممکن است مهندسی معکوس برای تعمیر یا بهبود یک محصول به کار برده شود. در برخی کشورها همچون کشور ما یکی از دلایل برای مهندسی معکوس، تحریم آن است. همچنین مهندسی معکوس امری معمول در توسعه محصولات نظامی است.

در مهامکس از روش های مشخصه یابی متعددی برای تحمین ترکیب شیمیایی مواد استفاده می شود. اگرچه امکان سنجی مهندسی معکوس مواد به جنس محصول بستگی دارد. برخی از روش های آنالیز مورد استفاده عبارتند از:

  • روش های آنالیز عنصری به منظور تشخیص عناصر و یون های نمونه (نمونه ای جامد و مایع): روش ICP، XRF، AAS، EDS، کوانتومتری و کروماتوگرافی تبادل یونی
  • آنالیزهای فازی برای تشخیص جامدات معدنی همچون XRD
  • روش های کروماتوگرافی جهت تخمین ترکیبات آلی و حلال های ماده مانند روش های کروماتوگرافی گازی و مایع
  • کروماتوگرافی ستونی : زمانی که خالص‌ سازی اسید های چرب ، جداسازی ویتامین ها، تفکیک مولکول های زیستی مانند اسید های آمینه، پروتئین ها و شناسایی و اندازه گیری رنگدانه ‌های مصنوعی و طبیعی مد نظر باشد از این روش استفاده می شود.
  • روش های تحلیلی برای مطالعه ساختار شیمیایی مواد مانند روش FTIR