ویژه های مهامکس
ویژه ها

تخفیف ویژه پایان سال

تاریح انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲
تعداد بازدید: ۸۲۳

این فرصت رو حتما غنیمت بشمار و سریعتر آنالیزاتو ثبت کن.

میدونی چرا غنیمته!!!
1.چون مهامکس رو همه آنالیزاش 10درصد تخفیف گذاشته. کافیه کد تخفیف nowruz1403 رو استفاده کنی. 
2.چون با تعرفه امسال میتونی آنالیزاتو انجام بدی.یادت باشه نمونه رو تا 20فروردین بدستمون برسونی .
3. چون مهلت گرنت لبزنت تا آخر اسفنده و اگر استفاده نکنی سوخت میشه. 

پس منتظرتونیم.