ویژه های مهامکس
ویژه ها

جشنواره روز دانشجو

تاریح انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲
تعداد بازدید: ۹۶۲

به مناسبت روز دانشجو و به مدت محدود (از 16 تا 18 آذرماه) ، 25 درصد تخفیف جهت استفاده از آنالیز های زیر فعال گردیده است. لیست تجهیزات با مدل های زیر جهت استفاده بشرح زیر است:

1-FTIR Tensor II 

لینک ثبت درخواست:https://mahamax.com/order/edit/60553?step=1

2-SEM VEGA3  

لینک ثبت درخواست:https://mahamax.com/order/edit/60561?step=1

3-TEM Philips EM 208S  

لینک ثبت درخواست:https://mahamax.com/order/edit/60555?step=1

4-TGA STA6000 

لینک ثبت درخواست:https://mahamax.com/order/edit/60556?step=1

5-DRS S_4100 SCINCO  

لینک ثبت درخواست:https://mahamax.com/order/edit/60557?step=1

6-NMR MHz 300-Bruker  

لینک ثبت درخواست:https://mahamax.com/order/edit/60558?step=1

نکته1: کد تخفیف تنها برای تجهیزات با مدل معرفی شده فعال می باشد. لطفا در هنگام ثبت درخواست حتما به مدل تجهیز دقت نمایید.  

نکته2: برای استفاده از کد تخفیف، کافیست در صفحه پرداخت کد تخفیف" 16azar " را در بخش کد تخفیف وارد کنید.