ویژه های مهامکس
ویژه ها

طرح‌های تخفیف ویژه بهار و تابستان ۱۴۰۰

تاریح انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
تعداد بازدید: ۸۵۳

اعلام طرح های تخفیف ویژه بهار و تابستان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی:

این طرح ها از تاریخ ۲۳ فروردین ماه لغایت ۳۱ شهریور برای اعضای هیئت علمی، دانشجویان پسادکتری، دکتری و کارشناسی ارشد به شرح زیر در دسترس است:

  • تخفیف  ۵۰ درصدی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال ویژه اعضای هیئت علمی جوان
  • تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۴۰ میلیون ریال ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری و پسا دکتری
  • تخفیف ۲۰ درصدی تا سقف ۵ میلیون ریال ویژه اعضای جدید باشگاه مشتریان

پژوهشگران و دانشگاهیان می توانند برای ثبت نام و استفاده از این اعتبارات به سایت باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی به نشانی My.LabsNet.ir مراجعه نمایند.