آنالیز کروماتوگرافی گازی طیف سنج جرمی GC-MS

مشخصات فنی

 • مجهز به ستونهای متنوع جهت آنالیزهای تخصصی
 • مجهز به سیستم های Auto Sampler وHead Space
 • مدل طیف سنج جرمی: ۵۹۷۳
 • دامنه خروجی:  ۱٫۶amu
 • شرایط نمونه: مایعات، گازها و حتی جامدات
 • مجهز به کتابخانه های الکترونیکی  NIST وWiley و کتابخانه تخصصی آفتکش ها
 • محدوده ی تشخیص: ۴۰۰ نانوگرم(اسکن کامل)، ۱۰ نانوگرم(دمش گاز)
 • جداسازی و شناسایی کمی(استاندارد خارجی)
 • جداسازی و شناسایی کمی(استاندارد داخلی)

توانایی ها

 • تعیین متابولیت های دارویی و باقیمانده مواد دارویی و سموم در مایعات فیزیولوژیکی
 • جداسازی و شناسائی ترکیب گازها مانند گاز شهری
 • تعیین ساختار ترکیبات آلی در لاستیک
 • آنالیز برخی داروهای نانوذرات
 • شناسایی ترکیبات مختلف تشکیل دهنده انواع اسانس
 • آنالیز نمونه های پیچیده محیطی و گیاهی
 • آنالیز حلال های صنعتی
 • آنالیز ترکیبات داروئی و صنعتی و سموم و آفت کشها در مواد غذایی، آب، نوشیدنیها، خاک، محصولات زراعی و…
 • جداسازی و آنالیز مواد پلیمری و چسبها و جوهر و رنگ و مواد
 • جداسازی و شناسائی گازهای شیمیائی جنگی و صنعتی
 • آنالیز و محاسبه ی کمی عناصر فرار و نیمه فرار آلی
 • تشخیص عناصر آلی با جداسازی قسمتهای مختلف تشکیل دهنده ترکیب
 • آنالیز کمی
 • تشخیص و تعیین سطح آلودگیهای آلی (در حد ppb برای مایعات و در حدود نانوگرم برای جامدات)
 • سیگنال تشخیص داده شده: یونهای مولکولی و تشخیص یونهای قسمتهای آسیب دیده
 • تشخیص عنصری: یونهای مولکولهای بیش از ۸۰۰ m/z

نکات مهم

هزینه نمونه های آماده به تزریق ۱۷۰ هزار تومان است. آماده سازی نمونه ها هزینه ای تا سقف ۱۰۰ هزار تومان داشته که هزینه نهایی پس از بررسی اعلام می گردد.