آنالیز طیف سنج مرئی فرابنفش – ULTRAVIOLET VISIBLE SPECTROMETER

مشخصات فنی

 • محدوده ی طول موج: ۲۰۰-۱۰۰۰nm
 • دقت طول موج: ۲nm
 • منبع نور: لامپ دوتریم/ هالوژن تنگستن
 • دقت اندازه گیری: ۰٫۰۱
 • حداقل مقدار نمونه: ۵۰۰μlit
 • دمای کاری: ۵-۳۵°C

توانایی ها

 • مورد اندازه گیری شده: جذب نور، غلظت محلول
 • بررسی خواص جذبی و عبوری یک ماده در یک بازه طول موجی
 • بررسی تغییرات جذب و عبور در یک طول موج مشخص در یک بازه زمانی
 • بررسی میزان جذب در چند طول موج مشخص
 • اندازه گیری گاف انرژی
 • شناسایی کیفی و کمی یک یا چند گونه خاص در یک مخلوط

نکات مهم

رعایت نکات زیر برای پذیرش نمونه های ارسالی ضروری است:
۱- برای نمونه هایی که از حلال (دیسپرسانتی) به غیر از آب و یا اتانول استفاده نموده اند، در صورت نیاز به رقیق سازی تأمین حلال بر عهده متقاضی میباشد.
۲- در صورتی که متقاضی نمونه پودری برای آنالیز محلولی فرستاده باشد. ۵ هزار تومان به هزینه آنالیز اضافه می گردد.
۳- به منظور حذف اثر پایه (کالیبره و صفر نمودن دستگاه) برای نمونه های محلول، ارسال حلال پایه و برای نمونه های لایه نازک، ارسال زیر لایه خام الزامی میباشد.
۴- لطفاً هر یک از نمونه ها را در ظروف مجزا و مناسب ارسال فرمایید.
۵-نمونه ها باید دارای حداقل حجم ۱۰ سی سی باشند.