ویژه های مهامکس

آنالیز Contact Angle

مدت زمان تخمینی
دو هفته کاری
هزینه به ازای هر نمونه
۵۵۰,۰۰۰ ریال

شرایط خاص و نکات مهم در ارسال نمونه

نمونه‌ها باید به صورت تخت و مسطح باشند (مانند لایه‌های نازک روی سطح شیشه). محدودیت زیادی روی ابعاد نمونه نیست. ابعاد نمونه‌ها بهتر است از 10 میلیمتر بزرگ‌تر باشند. امکان انجام آنالیز برای محلول‌ها و مایعات دیگری غیر از آب وجود ندارد. این آنالیز برای نمونه‌های پودری مناسب نیست

درباره آنالیز

آنالیز Contact Angle : آزمون زاویه تماس- Contact Angle

آزمون زاویه تماس یک آزمون مشخصه یابی برای اندازه گیری زاویه تماس یک قطر مایع (معمولا آب) با یک سطح جامد است. با استفاده از این آزمون می‌توان میزان آبگریزی، آب دوستی و یا تمایل به  جذب سایر مایعات به غیر از آب را روی سطح اندازه‌گیری کرد. در ساخت و کنترل کیفیت سطوح آبگریز و یا آبدوست مهم‌ترین آزمون، آزمون زاویه تماس است. با اندازه گیری زاویه تماس یک قطره با سطح می‌توان میزان آب دوستی و یا آبگریزی سطح را اندازه گیری کرد. در برخی مواد کاتالیستی، و یا فتو کاتالیستی تغییر زاویه تماس می‌تواند به معنی تغییر گروه‌های روی سطح باشد. با استفاده از آنالیز زاویه تماس می‌توان تغییرات سطحی کاتالیست‌ها را در بازه زمانی مورد بررسی قرار داد. در اندازه گیری زاویه تماس چند پارامتر نقش کلیدی دارند، یکی از این پارامترها حجم قطره است. معمولا در اندازه‌گیری زاویه تماس از قطره‌ای با حجم ۴ میکرو لیتر استفاده می‌شود. دما نیز پارامتر تاثیر گذاری است از این رو باید نمونه، مایع و دستگاه برای چند ساعت در محیط آزمایشگاه با دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شود تا نمونه و بقیه تجهیزات به دمای ۲۵ درجه برسند. مطابق تصویر زیر، زاویه تماس، زاویه بین سطح تماس مایع با جامد و مایع با گاز (هوا) است. هرچه این زاویه بیشتر باشد سطح آب‌گریزتر (اگر مایع آب باشد) است. اگر زاویه تماس کمتر از ۱۰ درجه باشد نمونه ابر آبدوست، اگر زاویه تماس بین ۱۰ تا ۹۰ درجه باشد نمونه آبدوست، اگر زاویه تماس بین ۹۰ تا ۱۲۰ باشد نمونه آبگریز و اگر زاویه تماس بیشتر از ۱۲۰ درجه باشد نمونه ابر آبگریز نامیده می‌شود.

دستگاه آنالیز Contact Angle

تمام دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس متشکل از یک سرنگ مکانیزه است که می‌تواند قطره‌ای با حجم مشخص روی سطح نمونه ایجاد کند، یک بازوی تنظیم ارتفاع برای تنظیم ارتفاع بین نوک سرنگ و سطح نمونه و یک دوربین دیجیتال است. در دستگاه‌های آنالیز زاویه تماس دقت سرنگ برای اندازه گیری و ایجاد قطراتی با حجم مشخص و ثابت بسیار مهم است. به غیر از سرنگ دوربین مورد استفاده نیز بسیار مهم است. فقط با استفاده از یک دوربین که بتواند روی سطح قطره فکوس مناسبی داشته باشد و بتواند با ایجاد تضاد نوری بین قطره و سطح پشتی باعث ایجاد یک کنتراست مناسب شود می‌توان تصویر مناسبی از قطر کوچک بدست آورد. به غیر از مشخصات دوربین، هم‌راستا بودن دوربین با سطح نمونه نیز بسیار مهم است. اگر زاویه دوربین هم‌راستا با سطح نباشد، با افزایش عدم هم‌راستایی دوربین با سطح نمونه، خطای اندازه‌گیری زاویه تماس افزایش می‌یابد.  نرم افزار دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر می‌تواند اندازه زاویه تماس را اندازه‌گیری کند. اندازه گیری زاویه تماس توسط نرم افزار بسیار دقیق‌تر از اندازه گیری زاویه تماس با دست است.

 

نتایج آزمون زاویه تماس

برای بررسی زاویه تماس آب با سطح نمونه، یک قطر آب با حجم ۴ میکرولیتر روی سطح قرار داده می‌شود و زاویه تماس آن با استفاده از نرم افزار دستگاه انجام می‌شود. برای حصول نتیجه دقیق‌تر این کار در ۳ نقطه مختلف سطح انجام می‌پذیرد و تصویر قطره و زاویه تماس آن در هر سه نقطه برای متقاضی ارسال می‌شود.