دستگاه پایلوت الکتروریسی

این دستگاه الکتروریسی نیمه صنعتی، مشخصات مختلف نانوالیاف از جمله تخلخل، شکل، قطر، و توانایی گره‌دار شدن قابل کنترل می‌باشد. بسیاری از انواع پلیمرها از جمله پلیمرهای مصنوعی، طبیعی، و زیست‌تخریب پذیر و کامپوزیت‌ها توسط این دستگاه به نانوالیاف تبدیل می‌شوند. در مقایسه با دستگاه نازلی خروجی این دستگاه بسیار بیشتر است. امکان تولید نانوالیاف در ابعاد بالا ( ابعادی در حدود ۱ در ۱ متر مربع) وجود دارد. امکان افزودن نانومواد مختلف به درون وان الکتروریسی با هدف تولید نانوالیاف حاوی نانومواد یا سایر افزودنی‌ها میسر است.

ویژگی نمونه

  • نمونه‌ها به شکل محلول قابل پذیرش هستند.
  • حداکثر مقدار در هر ران ۱لیتر و حداقل ۲۰۰ سی سی است.
  • تهیه مواد اولیه(شامل پلیمر مورد نظر و حلال آن) و همچنین تهیه محلول نیز توسط متقاضی صورت می‌گیرد.
  • دستگاه‌های هم‌زن و اولتراسونیک جهت همگن‌سازی نهایی پیش از انجام فرآیند الکتروریسی موجود می‌باشد.

کاربرد دستگاه پایلوت الکتروریسی

کاربردهای تولید نانوالیاف توسط این دستگاه بسیار گسترده می‌باشد و در مقیاس نیمه صنعتی برای پروژه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی و صنعتی در حوزه‌های محیط زیست (فیلترهای نانو)، مهندسی پزشکی (رهایش دارو، داربست‌های پزشکی، زخم پوش)، نساجی (لباس‌های ضدآب و تنفس‌پذیر)، بسته بندی مواد غذایی، تولید کامپوزیت‌های پلیمری، مناسب می‌باشد.

مقیاس دستگاه پایلوت الکتروریسی

  • نیمه صنعتی (تولید نانوالیافی در ابعاد ۱ در۱ متر مربع با ضخامت حداکثر ۵۰۰ میکرون)

محدودیت های دستگاه پایلوت الکتروریسی

  • امکان تولید مداوم (رولی) نانوالیاف وجود ندارد.
  • محلول مورد استفاده باید نرخ تبخیر پایینی داشته باشد در غیر اینصورت امکان ژل شدن محلول و عدم الکتروریسی وجود دارد.
  • امکان کنترل دمای محیط الکتروریسی تا ۴۵ درجه سانتیگراد وجود دارد.
  • فاصله بین غلطک و حمام حداقل باید ۱۰ سانتی‌متر باشد.

نمونه های انجام شده

  • تولید نانوالیاف PVA،  PVP، PAN، PA6، PA 66، PVDF

 

نکات مهم

1. ارائه خدمات توسط کارشناس مرکز
2. هزینه خدمات با اپراتوری متقاضی، 30 درصد کاهش می یابد.
3. تامین مواد اولیه و آماده سازی محلول و کار با دستگاه بر عهده متقاضی است.