ویژه های مهامکس

کروماتوگرافی مایع با طیف سنج جرمی دوگانه (LC-MS/MS)

مدت زمان تخمینی
رمان انجام آنالیز در این دستگاه بسته به تعداد نمونه و نوع درخواست دارد
کروماتوگرافی مایع با طیف سنج جرمی دوگانه (LC-MS/MS)
هزینه به ازای هر نمونه
۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
درباره آنالیز

کروماتوگرافی مایع با طیف سنج جرمی دوگانه (LC-MS/MS)

کروماتوگرافی روشی برای جداسازی ترکیبات شیمیایی و شناسایی اجزای سازنده یک محلول است. دو روش کروماتوگرافی مایع (LC) و کروماتوگرافی گازی (GC) از متداول‌ترین روش‌های کروماتوگرافی می‌باشند. دستگاه کروماتوگرافی مایع با طیف سنج جرمی (LC-MS) یک دستگاه کروماتوگرافی مایع به همراه دو طیف سنج جرمی است که می‌تواند با دقت بالا ترکیبات موجود در یک نمونه مایع را از هم تفکیک کند و با استفاده از طیف سنج جرمی به بررسی ترکیب شیمیایی هر یک از اجزای شیمیایی موجود در نمونه پرداخته می‌شود. به طور معمول نمونه‌هایی که قابلیت بررسی با استفاده از روش GC-MS را ندارند با استفاده از روش LC-MS مورد بررسی قرار می‌گیرند. نمونه‌هایی که دمای تبخیر بالایی دارند و یا در اثر گرمادهی در دمای بالا دچار تجزیه و یا تغییر می‌شوند را نمی‌توان با روش کروماتوگرافی گازی (GC-MS) مورد بررسی قرار دارد. در رابطه با این نمونه‌ها استفاده از روش کروماتوگرافی مایع بهترین گزینه است. اگر نمونه مجهول باشد و یا دارای ترکیبات مجهول باشد با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع (LC) به تنهایی نمیتوان ترکیبات موجود در نمونه را حدس زد. استفاده از طیف سنج جرمی در کروماتوگرافی باعث می‌شود بتوان جرم مولکولی هر یک از ترکیباتی که از ستون جدایش بخش کروماتوگرافی خارج می‌شوند را اندازه‌گیری کرد. دانستن جرم مولکولی ترکیب خارج شده می‌تواند کمک زیادی به مشخص کردن مولکول خروجی خواهد کرد.

 

مشخصات دستگاه کروماتوگرافی مایع با طیف سنج جرمی دوگانه (LC-MS/MS)

  • مدل دستگاه : Agilent 1200-6410
  • کشور سازنده: آمریکا

کاربردهای دستگاه کروماتوگرافی مایع با طیف سنج جرمی دوگانه (LC-MS/MS)

  • تفکیک و شناسایی ترکیبات مواد تشکیل دهنده محلول
  • شناسایی عدد جرمی مولکول‌های تشکیل دهنده محلول
  • شناسایی داردها
  • تعیین عدد جرمی یک ماده مشخص
  • شناسایی و اندازه گیری یک ترکیب مشخص در محلول
  • شناسایی انواع آفت کش‌ها و سموم در نمونه در حد ppm
  • شناسایی و اندازه گیری ترکیبات دارویی