ویژه های مهامکس
ویژه ها

الکتروریسی غوطه وری

 

این دستگاه برای تولید نانوالیاف پلیمری/ سرامیکی در مقادیر زیاد طراحی و ساخته شده است. توسط این دستگاه مشخصات مختلف نانوالیاف از جمله تخلخل، شکل، قطر، ضخامت و آرایش یافتگی می‌تواند کنترل شود. بسیاری از انواع پلیمرها از جمله پلیمرهای مصنوعی، طبیعی، و زیست‌تخریب پذیر و کامپوزیت‌ها توسط این دستگاه به نانوالیاف تبدیل می‌شوند. حجم نانوالیاف تولیدی نسبت به دستگاه‌های الکتروریسی تک پمپ و دو پمپ بیشتر است (در حدود ۲۰۰-۳۰۰ سی‌سی). همچنین امکان افزودن نانومواد مختلف به درون وان الکتروریسی با هدف تولید نانوالیاف حاوی نانومواد یا سایر افزودنی‌ها وجود دارد.

الکترتوریسی

شرایط خاص و نکات مهم الکتروریسی غوطه وری

1. ارائه خدمات توسط کارشناس مرکز
2. هزینه خدمات با اپراتوری متقاضی، 30 درصد کاهش می یابد.
3. تامین مواد اولیه و آماده سازی محلول و کار با دستگاه بر عهده متقاضی است.

درباره آنالیز

الکتروریسی غوطه وری

ویژگی نمونه

  • حداکثر مقدار در هر ران ۲۰۰-۳۰۰ سی سی است.
  • تهیه مواد اولیه (شامل پلیمر مورد نظر و حلال) و همچنین تهیه محلول نیز توسط متقاضی صورت می‌گیرد.
  • از حلالی استفاده شود که میزان فراریت بالایی نداشته باشد چرا که در این دستگاه به دلیل حجم بالای محلول مورد استفاده، امکان ژل شدن محلول وجود دارد.

کاربرد دستگاه الکتروریسی غوطه وری

کاربردهای تولید نانوالیاف توسط این دستگاه بسیار گسترده می‌باشد و در مقیاس آزمایشگاهی برای پروژه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه‌های محیط زیست (فیلترهای نانو)، مهندسی پزشکی (رهایش دارو، داربست‌های پزشکی، زخم پوش)، نساجی (لباس‌های ضدآب و تنفس‌پذیر)، بسته بندی مواد غذایی، تولید کامپوزیت‌های پلیمری، مناسب می‌باشد.

مقیاس دستگاه الکتروریسی غوطه وری

  • آزمایشگاهی (توانایی تولید نانوالیافی در ابعاد ۵۰ در ۵۰ سانتی‌متر مربع با ضخامت حداکثر ۲۰۰ تا ۴۰۰ میکرون را دارد.)

محدودیت های دستگاه الکتروریسی غوطه وری

محلول مورد استفاده نرخ تبخیر پایینی داشته باشد در غیر اینصورت امکان ژل شدن محلول و عدم الکتروریسی وجود دارد. حداقل فاصله بین غلطک و حمام ۱۰ سانتی‌متر می‌باشد و کمتر از آن امکان رخ دادن تخلیه الکتریکی وجود دارد. ماکزیمم ضخامتی که می‌توان توسط این دستگاه تولید کرد ۲۰۰ تا ۴۰۰ میکرون است و امکان تولید نانوالیافی با ضخامت بیشتر از این توسط این دستگاه وجود ندارد. ابعاد شیت نانوالیاف تولید شده نیز محدود به۵۰ در ۵۰ سانتی‌متر مربع است. امکان اسپری کردن نانوذره در این دستگاه وجود ندارد.

نمونه های انجام شده

  • تولید نانوالیاف PVA،  PVP، PAN، PA6، PA 66، PVDF