ویژه های مهامکس
ویژه ها

الکتروریسی تک پمپ

توسط این دستگاه مشخصات مختلف نانوالیاف از جمله تخلخل، شکل، قطر، ضخامت و آرایش یافتگی می‌تواند کنترل شود. بسیاری از انواع پلیمرها از جمله پلیمرهای مصنوعی، طبیعی، و زیست‌تخریب پذیر و کامپوزیت‌ها توسط این دستگاه به نانوالیاف تبدیل می‌شوند.

الکتروریسی

شرایط خاص و نکات مهم الکتروریسی تک پمپ

1. ارائه خدمات توسط کارشناس مرکز
2. هزینه خدمات با اپراتوری متقاضی، 30 درصد کاهش می یابد.
3. تامین مواد اولیه و آماده سازی محلول و کار با دستگاه بر عهده متقاضی است.

درباره آنالیز

الکتروریسی تک پمپ

ویژگی نمونه

  • نمونه‌ها به شکل محلول قابل پذیرش هستند.
  • حداکثر مقدار در هر ران ۵ سی‌سی است.
  • تهیه مواد اولیه که شامل پلیمر مورد نظر و حلال آن و همچنین تهیه محلول توسط متقاضی انجام می‌شود.

کاربرد دستگاه الکتروریسی تک پمپ

کاربردهای تولید نانوالیاف توسط این دستگاه بسیار گسترده می‌باشد و در مقیاس آزمایشگاهی برای پروژه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی در حوزه‌های محیط زیست (فیلترهای نانو)، مهندسی پزشکی (رهایش دارو، داربست‌های پزشکی، زخم پوش)، نساجی (لباس‌های ضدآب و تنفس‌پذیر)، بسته بندی مواد غذایی، تولید کامپوزیت‌های پلیمری، مناسب می‌باشد.

مقیاس دستگاه الکتروریسی تک پمپ

  • آزمایشگاهی (تولید نانوالیافی در ابعاد ۲۵ در ۳۰ سانتی‌متر مربع با ضخامت حداکثر ۲۰۰ تا ۳۰۰ میکرون)

محدودیت ها

  • ماکزیمم ضخامتی که می‌توان توسط این دستگاه تولید کرد ۲۰۰ تا ۳۰۰ میکرون است.
  • ابعاد شیت نانوالیاف تولید شده نیز محدود به ۲۵ در ۳۰ سانتی‌متر مربع است.
  • امکان اسپری کردن نانوذره یا تولید مواد کامپوزیت در این دستگاه وجود ندارد.

نمونه های انجام شده

  • نانوالیاف کیتوسان، پلی‌کاپرولاکتون، پلی‌لاکتیک گلایکولیک، پلی ونیل پیرولیدن، پلی لاکتیک اسید
  • نانوالیاف غیرآلی- دی اکسید سیلیکون، دی اکسید آهن، دی اکسید سریم، دی اکسید آلومینیوم، دی اکسید زیرکونیوم، دی اکسید تیتانیوم