ویژه های مهامکس
ویژه ها

تولید آب مقطر با کیفیت بالا

دستگاه دیونایزر  FTWPS-501 MULTI کره آب مقطر با کیفیت بالا و بدون املاح در اختیار کاربر قرار می دهد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تولید آب مقطر با کیفیت بالا

آب مقطر

مدت زمان انجام آنالیز با هماهنگی کارشناس روز کاری

بررسی توسط کارشناس

درباره آنالیز

تولید آب مقطر با کیفیت بالا