ویژه های مهامکس
ویژه ها

شناسایی باندها در آزمون FTIR

آنالیز FTIR روشی بسیار پرکاربرد به منظور شناسایی باندها و پیوندهای شیمیایی مواد است. در نتیجه انجام آن در تحقیقات دانشگاهی و صنعتی، تشخیص مواد مجهول و بررسی خلوص مواد بسیار رایج است. در نتیجه آنالیز پیک های متعددی مشاهده می شود که هر پیک در نمودار را می توان به پیوندی شیمیایی نسبت داد. با این حال تفسیر صحیح نتایج به دانش و تجربه نیاز دارد. در مهامکس تفسیر و تحلیل نتایج آنالیز FTIR و دیگر خدمات تحلیل نتایج آن با بالاترین کیفیت و توسط متخصصین انجام می شود. در صورت نیاز می توانید درخواست خود را در همین صفحه ثبت نمایید.

 


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات شناسایی باندها در آزمون FTIR

شناسایی باندها در آزمون FTIR

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر دقیقه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

شناسایی باندها در آزمون FTIR

پرکاربردترین استفاده از آنالیز FTIR، شناسایی باندها و پیوندهای موجود در نمونه است. نتایج آنالیز FTIR به شکل نموداری است که در آن جذب بر حسب عدد موج گزارش شده است. هر پیک در نمودار را می توان به پیوندی شیمیایی نسبت داد. نمونه ای از طیف آنالیز در شکل زیر نشان داده شده است. با این حال تفسیر نتایج FTIR نیاز به دانش و تجربه دارد. 

اگر نمونه از یک فاز شیمیایی تشکیل شده باشد، می توان نوع ماده. و پیوندها را از طریق کتابخانه های استاندارد یا پایگاه های داده ها تشخیص داد. با این حال تشخیص نوع ماده مجهول با این روش پیچیده است. از آنالیز FTIR برای اهداف زیر استفاده می شود:

  • تایید درستی انجام واکنش های شیمیایی
  • بررسی پیشرفت واکنش ها
  • تشخیص گروه های عاملی در ماده
  • تایید ساختار شیمیایی مواد مهندسی شده
  • مطالعه گونه های حاوی هالوژن ها، بور، فسفر و گوگرد
  • مطالعه پلیمرها
  • تایید اتصال داروها به حامل های دارورسانی
  • مطالعه سطوح
  • بررسی ساختار مولکول های زیستی مثل پروتئین ها
  • مطالعه مواد غذایی، حلال ها و ...

در صورتی که نیاز به کمک در تحلیل نتایج آزمون FTIR دارید، کارشناسان مهامکس آماده تحلیل نتایج شما می باشند. برای این منظور کافی است، درخواست خود را در همین صفحه ثبت نمایید.