ویژه های مهامکس
ویژه ها

شناسایی کلستریدیم احیا کننده سولفیت

در این آزمون براساس استاندارد ملی 2197، تعداد کل کلستریدیوم پرفرنژانس زنده شناسایی و شمارش می­شود. این تست برای مواد غذایی انسان و خوراک دام و همچنین سطوح در تماس با مواد غذایی کاربرد دارد. 


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات شناسایی کلستریدیم احیا کننده سولفیت

شناسایی کلستریدیم احیا کننده سولفیت

مدت زمان انجام آنالیز ۱۰ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

شناسایی کلستریدیم احیا کننده سولفیت

کلستریدیوم شامل مجموعه ای بزرگ و متابولیکی متنوع از باکتری ها است که همگی هاگ ساز بی هوازی هستند. آنهایی که به عنوان آلاینده های غذایی رایج هستند، عمدتاً مزوفیل ها هستند. با این وجود، برخی از ترموفیل ها در رابطه با فساد غذاهای کنسرو شده مهم می­باشند، و هر از  چندگاهی فساد کلستریدیایی محصولات ذخیره شده در سرما مانند شیر، سیب زمینی، گوشت نیز گزارش می شود. در میان گونه­های کستریدیوم از نظر بهداشت عمومی، دو گونه مهم بوتولینوم و پرفرنژانس بسیار مهم است.

کلستریدیوم پرفرنژانس یک باکتری گرم مثبت، بی­هوازی و میله ای شکل است. این باکتری هم در برابر گرما و هم در برابر سرما مقاوم است و در شرایطی با اکسیژن کم یا بدون اکسیژن زنده می ماند. به طور گسترده در محیط خاک، پوشش گیاهی پوسیده و رسوبات دریایی و همچنین در روده انسان و حیوانات یافت می­شود. این باکتری­ها می­توانند اندوسپورهایی تشکیل دهند که قادر به زنده ماندن در شرایط نامطلوب برای مدت زمان طولانی هستند. هنگامی که شرایط مساعد می­شود، اندوسپورها به سرعت جوانه می­زنند. کلستریدیوم پرفرنژانس در میان موجودات زنده، کمترین زمان تولید (6.3 دقیقه) را دارند.

در این آزمون براساس استاندارد ملی 2197، تعداد کل کلستریدیوم پرفرنژانس زنده شناسایی و شمارش می­شود. این تست برای مواد غذایی انسان و خوراک دام و همچنین سطوح در تماس با مواد غذایی کاربرد دارد. این تست در سه مرحله اصلی غنی­سازی در محیط­های غنی کننده، کشت در محیط­های انتخابی و در نهایت شمارش کلنی­ها انجام می­شود. در نهایت تعداد باکتری زنده در هر میلی لیتر یا در هر گرم نمونه گزارش داده می­شود. کلستریدیوم پرفرنژانس با احیاء سولفیت روی محیط انتخابی، کلنی­های مشخص با هاله سیاه رنگی را ایجاد می­کند.