ویژه های مهامکس
ویژه ها

نانوکلوئیدساز پلاسما

دستگاه نانوکلوئیدساز پلاسما

دستگاه انفجار الکتریکی سیم فلزی در محیط های مایع و گازی قابلیت سنتز انواع نانوپودرها، نانواکسیدهای فلزی و نانوکلوئیدهای فلزی را دارا می باشد. در این دستگاه از دو سیم با جنس مختلف و همچنین سیم آبکاری شده با فلزی از جنس دیگر می توان استفاده کرد. رنج وسیعی از مایعات غیرقابل اشتعال به عنوان پایه کلوئید در این سیستم قابل استفاده است. انواع نانوکلوئیدهای فلزی را می توان با غلظت های مختلف و با توزیع مناسب در آزمایشگاه سنتز کرد.

نانوکلوئیدساز

شرایط خاص و نکات مهم نانوکلوئیدساز پلاسما

قیمت ها به ازای یک لیتر محلول 1000ppm درج شده است.
قیمت بدون سیم، برای تولید نانوذرات فلزی در محیط های مایع درج شده است.

تولید انواع نانوذرات فلزی در محیط های مایع با غلظت های 500,1000,2000,3000ppm به ازای هر ساعت 1000000 ریال می باشد. (قیمت بدون سیم)

درباره آنالیز

نانوکلوئیدساز پلاسما

درباره آنالیز

دستگاه نانوکلوئیدساز پلاسما

دستگاه انفجار الکتریکی سیم فلزی در محیط های مایع و گازی قابلیت سنتز انواع نانوپودرها، نانواکسیدهای فلزی و نانوکلوئیدهای فلزی را دارا می باشد. در این دستگاه از دو سیم با جنس مختلف و همچنین سیم آبکاری شده با فلزی از جنس دیگر می توان استفاده کرد. رنج وسیعی از مایعات غیرقابل اشتعال به عنوان پایه کلوئید در این سیستم قابل استفاده است. انواع نانوکلوئیدهای فلزی را می توان با غلظت های مختلف و با توزیع مناسب در آزمایشگاه سنتز کرد.

ویژگی نمونه

  • هر نوع سیم فلزی به قطر ۰.۱۵ الی ۰.۲۵ میلیمتر
  • سیال غیرقابل اشتعال

کاربردهای دستگاه نانو کلوییدساز پلاسما

  • تولید نانو سوسپانسیون آهن: ساخت سیالات مغناطیسی، جذب آلودگی های زمین های کشاورزی و تصفیه آب
  • تولید نانوسوسپانسیون مس: ساخت سیالات هادی، جوهرهای هادی، افزودنی های روان کننده
  • تولید نانوسوسپانسیون نقره: تولید محصولات آنتی باکتریال، پوشش ها و جوهرهای هادی
  • تولید نانو سوسپانسیون طلا: درمان سرطان، شناسایی باکتری،شناسایی آنزیم
  • تولید نانو سوسپانسیوم آلومینیوم: صنایع کاتالیست و سرامیک، پوشش های هادی

 

مقیاس دستگاه نانو کلوییدساز پلاسما

  •  آزمایشگاهی و نیمه صنعتی و صنعتی
  • حداقل ظرفیت تولید آزمایشگاهی ۵۰۰ سی سی می باشد.

محدودیت ها

  • نوع سیال داخل محفظه احتراق (مایع و گاز غیرقابل اشتعال باید درنظر گرفته شود.)