ویژه های مهامکس
ویژه ها

پایلوت الکتروریسی

این دستگاه الکتروریسی نیمه صنعتی، مشخصات مختلف نانوالیاف از جمله تخلخل، شکل، قطر، و توانایی گره‌دار شدن قابل کنترل می‌باشد. بسیاری از انواع پلیمرها از جمله پلیمرهای مصنوعی، طبیعی، و زیست‌تخریب پذیر و کامپوزیت‌ها توسط این دستگاه به نانوالیاف تبدیل می‌شوند. در مقایسه با دستگاه نازلی خروجی این دستگاه بسیار بیشتر است. امکان تولید نانوالیاف در ابعاد بالا ( ابعادی در حدود ۱ در ۱ متر مربع) وجود دارد. امکان افزودن نانومواد مختلف به درون وان الکتروریسی با هدف تولید نانوالیاف حاوی نانومواد یا سایر افزودنی‌ها میسر است.

 

پایلوت

شرایط خاص و نکات مهم پایلوت الکتروریسی

1. ارائه خدمات توسط کارشناس مرکز
2. هزینه خدمات با اپراتوری متقاضی، 30 درصد کاهش می یابد.
3. تامین مواد اولیه و آماده سازی محلول و کار با دستگاه بر عهده متقاضی است.

درباره آنالیز

پایلوت الکتروریسی

دستگاه پایلوت الکتروریسی

این دستگاه الکتروریسی نیمه صنعتی، مشخصات مختلف نانوالیاف از جمله تخلخل، شکل، قطر، و توانایی گره‌دار شدن قابل کنترل می‌باشد. بسیاری از انواع پلیمرها از جمله پلیمرهای مصنوعی، طبیعی، و زیست‌تخریب پذیر و کامپوزیت‌ها توسط این دستگاه به نانوالیاف تبدیل می‌شوند. در مقایسه با دستگاه نازلی خروجی این دستگاه بسیار بیشتر است. امکان تولید نانوالیاف در ابعاد بالا ( ابعادی در حدود ۱ در ۱ متر مربع) وجود دارد. امکان افزودن نانومواد مختلف به درون وان الکتروریسی با هدف تولید نانوالیاف حاوی نانومواد یا سایر افزودنی‌ها میسر است.

ویژگی نمونه

  • نمونه‌ها به شکل محلول قابل پذیرش هستند.
  • حداکثر مقدار در هر ران ۱لیتر و حداقل ۲۰۰ سی سی است.
  • تهیه مواد اولیه(شامل پلیمر مورد نظر و حلال آن) و همچنین تهیه محلول نیز توسط متقاضی صورت می‌گیرد.
  • دستگاه‌های هم‌زن و اولتراسونیک جهت همگن‌سازی نهایی پیش از انجام فرآیند الکتروریسی موجود می‌باشد.

کاربرد دستگاه پایلوت الکتروریسی

کاربردهای تولید نانوالیاف توسط این دستگاه بسیار گسترده می‌باشد و در مقیاس نیمه صنعتی برای پروژه‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی و صنعتی در حوزه‌های محیط زیست (فیلترهای نانو)، مهندسی پزشکی (رهایش دارو، داربست‌های پزشکی، زخم پوش)، نساجی (لباس‌های ضدآب و تنفس‌پذیر)، بسته بندی مواد غذایی، تولید کامپوزیت‌های پلیمری، مناسب می‌باشد.

مقیاس دستگاه پایلوت الکتروریسی

  • نیمه صنعتی (تولید نانوالیافی در ابعاد ۱ در۱ متر مربع با ضخامت حداکثر ۵۰۰ میکرون)

محدودیت های دستگاه پایلوت الکتروریسی

  • امکان تولید مداوم (رولی) نانوالیاف وجود ندارد.
  • محلول مورد استفاده باید نرخ تبخیر پایینی داشته باشد در غیر اینصورت امکان ژل شدن محلول و عدم الکتروریسی وجود دارد.
  • امکان کنترل دمای محیط الکتروریسی تا ۴۵ درجه سانتیگراد وجود دارد.
  • فاصله بین غلطک و حمام حداقل باید ۱۰ سانتی‌متر باشد.

نمونه های انجام شده

  • تولید نانوالیاف PVA،  PVP، PAN، PA6، PA 66، PVDF