ویژه های مهامکس
ویژه ها

شمارش اشرشیاکلی به روش MPN

در این آزمون از روش بیشترین تعداد احتمالی (MPN) برای شمارش ای­کلای استفاده می­‌شود. روش بیشترین تعداد احتمالی (MPN) یک روش آماری مبتنی بر نظریه احتمال است. این روش یک تکنیک مهم برای تخمین جمعیت میکروبی در خاک، آب، ماتریس‌های غذایی و محصولات کشاورزی است، به ویژه زمانی که تعداد میکروارگانیسم­ ها کمتر از 10 گرم یا میلی لیتر نمونه باشد.


مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات شمارش اشرشیاکلی به روش MPN

شمارش اشرشیاکلی به روش MPN

مقدار ماده مورد نیاز: 20 میلی لیتر

عودت نمونه : ندارد

 

مدت زمان انجام آنالیز ۷ روز کاری

هزینه به ازای هر نمونه ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال

درباره آنالیز

شمارش اشرشیاکلی به روش MPN

اشریشیاکلی (ای­کلای) باکتری بی هوازی اختیاری و جز فلور نرمال روده انسان و حیوانات خونگرم محسوب می‌شود. این باکتری عضوی از خانواده انتروباکتریاسه است که شامل بسیاری از جنس ­ها از جمله پاتوژ ­های شناخته شده مانند سالمونلا، شیگلا و یرسینیا می­ باشد. اگرچه بیشتر سویه‌های ای­کلای به عنوان پاتوژن در نظر گرفته نمی‌شوند، اما می‌توانند پاتوژن‌های فرصت‌طلبی باشند که باعث عفونت در میزبان‌ها با سیستم ایمنی ضعیف شوند. همچنین گونه‌های بیماری‌زای ای­کلای وجود دارد که در صورت بلعیدن، باعث بیماری‌های گوارشی در انسان‌های سالم می‌شود.

در این آزمون از روش بیشترین تعداد احتمالی (MPN) برای شمارش ای­کلای استفاده می­ شود. روش بیشترین تعداد احتمالی (MPN) یک روش آماری مبتنی بر نظریه احتمال است. این روش یک تکنیک مهم برای تخمین جمعیت میکروبی در خاک، آب، ماتریس های غذایی و محصولات کشاورزی است، به ویژه زمانی که تعداد میکروارگانیسم ­ها کمتر از 10 گرم یا میلی لیتر نمونه باشد. روش MPN روش بهتری نسبت به شمارش کلنی­ ها است زیرا لوله های محیط مایع فقط برای حضور یا عدم رشد مشاهده می ­شوند. دقت این روش بیشتر از شمارش کلنی است و نتایج آن قابل مقایسه با نتایح بدست آمده در آزمایشگاه­ های دیگر است. روش بیشترین تعداد احتمالی تعداد کل میکروبی را نشان می ­دهد. همچنین گروه­ های میکروبی خاص را می توان با استفاده از محیط ­های انتخابی و افتراقی مناسب نشان داد.

 در روش MPN، محیط مایع در چندین لوله برای هر یک از رقت­ های نمونه تهیه می­ شود. پس از تلقیح نمونه، لوله ها در دمای مناسب در گرمخانه قرار می­گیرند. پس از گرمخانه­ گذاری، تعداد لوله ­ها مثبت برای هر رقت با مشاهده رشد (کدورت) و تشکیل گاز در لوله­ ها تعیین می شود. مقدار MPN از جدول MPN به دست می آید و تعداد کلیفرم­ها از فرمولی که برای این تکنیک استفاده می­ شود محاسبه می­ گردد. جداول MPN آماری برای تکرارهای 3، 5 و 10 لوله از هر رقت موجود است. هرچه تعداد لوله های تکراری بیشتر استفاده شود، دقت تخمین اندازه جمعیت باکتری بیشتر است. تمامی اطلاعات مربوط به انجام آزمون (نوع محیط کشت و شرایط گرمخانه­ گذاری)، جداول MPN و فرمول محاسبه شمارش ای­کلای براساس استاندارد ملی 2946 است.