آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) یکی از پرکاربردترین آنالیزها در حوزه شناسایی مواد و تعیین فازهای بلوری آنها است. با این حال این دستگاه و آنالیزهای مربوطه آن انواع گوناگونی دارد که ممکن است محقق به خوبی نداند که از کدام نوع انالیز باید استفاده کند. سه دسته اصلی آنالیزهای این روش، آنالیز نرمال یا معمولی، آنالیز زاویه پایین یا low angel و آزمون لایه نازک یا Grazing است. در این ویدیو آموزشی آقای دکتر عابدی از بخش تحقیق و توسعه مهامکس شما را با این دسته از آنالیزها و کاربردهای آنها به صورت مختصر آشنا می کند. پس از مشاهده این ویدیو شما قادر خواهید بود که بر اساس جنس و شکل نمونه (بالک یا لایه نازک) نوع آنالیز مناسب را انتخاب کنید.