ویژه های مهامکس
ویژه ها

تعرفه خدمات

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دستگاه‌ها و قیمت‌ها و غیره بر روی دکمه اطلاعات تکمیلی آنالیز مربوطه کلیک نمایید.

0 نتیجه پیدا شد.

XRD Philips PW1730
190000تومان تومان
XRD Rigaku Ultima IV
2500000 تومان
خردایش نمونه های سنگ
80000تومان تومان
آنالیز FTIR
1400000ریال تومان
آنالیز UV-Visible برای نمونه های محلول
90000تومان تومان
آنالیز UV-Visible با محلول سازی برای نمونه های پودری
110000تومان تومان
آنالیز UV-Visible برای نمونه های پودری یا جامد
140000تومان تومان
آنالیز رامان در طول موج ۵۳۲ نانومتر
130000تومان تومان
میکرو رامان
150000تومان تومان
آنالیز DLS برای نمونه های مایع
150000تومان تومان
آنالیز DLS برای نمونه های پودری
200000تومان تومان
آنالیز DLS + تعیین پتانسیل زتا برای نمونه های مایع
250000تومان تومان
رقیق سازی نمونه های سوسپانسیونی
50000تومان تومان
تعیین پتانسیل زتا
300000تومان تومان
تعیین توزیع اندازه ذرات(DLS)
300000تومان تومان
آنالیز XPS داخل
1300000 تومان
آنالیز XPS خارج از کشور
1500000 تومان تومان
آنالیز PL نمونه های مایع و جامد
140000تومان تومان
آنالیز FESEM
190000 تومان تومان
ارائه فایل اکسل برای آنالیز EDAX
40000 تومان
هزینه آماده سازی نمونه های مایع
50000تومان تومان
تصویربرداری فقط از سطح مقطع
215000تومان تومان
شکستن در نیتروژن مایع
120000تومان تومان
سونیکیت پرابی
100000تومان تومان
سونیکیت و دیس‍پرس
50000تومان تومان
آنالیز عنصری خطی line scan
120000تومان تومان
آنالیز عنصری EDS
75000تومان تومان
آنالیز عنصری مپینگ
90000تومان تومان
آنالیز عنصری نقطه ای EDAX
75000تومان تومان
آنالیز عنصری خطی line scan
45000تومان تومان
آنالیز مپینگ
90000 تومان تومان
تمایل به دریافت فایل اکسل
40000تومان تومان
آنالیز TEM
900000 تومان تومان
رنگ آمیزی نمونه ها
100000تومان تومان
آنالیز HR-TEM برای نمونه پودری برای هر ساعت تصویر برداری
1250000تومان تومان
آنالیز AFM
210000 تومان تومان
آنالیز afm برای نمونه پودری و مایع
260000 تومان تومان
آنالیز یک تا پنج عنصر
250000 تومان تومان
تمام عناصر قابل تشخیص
380000 تومان تومان
هضم نمونه های پودری
50000تومان تومان
آنالیز یک تا 5 عنصر
150000 تومان تومان
آنالیز تمامی عناصر قابل تشخیص
220000 تومان تومان
هضم نمونه های پودری
50000 تومان تومان
آنالیز CHN
۲۵۰۰۰۰ تومان تومان
آنالیز CHNS
280000 تومان تومان
با پایه فولاد - چدن -
۱۰۰۰۰۰ تومان تومان
با پایه روی
90000تومان تومان
با پایه نیکل
۱۹۰۰۰۰ تومان تومان
با پایه قلع
۱۶۰۰۰۰ تومان تومان
با پایه تیتان
۱۵۰۰۰۰تومان تومان
با پایه آلومینیوم-مس
۱۲۰۰۰۰تومان تومان
با پایه کبالت
۱۶۰۰۰۰ تومان تومان
آنالیز VSM
۱۵۰۰۰۰ تومان تومان
آنالیز BET
300000 تومان تومان
آنالیز TGA(DTA/DTG)
دقیقه ای 6700 تومان تومان
آنالیز DSC
دقیقه ای 6700 تومان تومان
آنالیز زاویه تماس
۱۰۰۰۰۰ تومان تومان
آنالیز دینامیک
150000 تومان تومان
آنالیز NMR
بر اساس نوع عنصر و حلال متغیر است. به صفحه مربوطه مراجعه نمایید تومان
آنالیز HPLC
هزینه هر ران دستگاه با آشکارساز UV برابر 320000 تومان و فلورسانس برابر 480000 تومان تومان
آنالیز GC-MS
480000 تومان
آنالیز GC-MS Headspace
400000 تومان تومان
کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC
۳۰۰۰۰۰ تومان تومان
آنالیز LC-MS/MS
530000 تومان
خدمات فریز درایر
هزینه نمونه برای نمونه هایی با حجم ۱ تا ۱۰ میلی لیتر برای یک ران فرآیند 250 هزار تومان است. هزینه انجام فرآیند برای نمونه هایی با حجم ۱۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر 700 هزار تومان و برای نمونه هایی با حجم ۱۰۰ تا یک لیتر دو میلیون تومان است. تومان
آزمون سمیت MTT
یک زمان تیمار 1100000 تومان. دو زمان تیمار 1980000 تومان و سه زمان تیمار2640000 تومان تومان
آزمون آنتی باکتریال تعیین MIC و MBC
350000 تومان تومان
آزمون آنتی باکتریال تعیین قطر هاله عدم رشد
350000تومان تومان
ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش رادیکال DPPH
400000 تومان تومان
ارزیابی سلول های آپوپتوتیک و نکروتیک به روش رنگ آمیزی Annexin V-FITC/PI
1200000تومان تومان
آزمون چرخه سلولی با فلوسایتومتری
1200000 تومان تومان
آزمون برادفورد (سنجش کمی پروتئین ها)
150000 تومان تومان
Real Time PCR
250000تومان تومان
آنالیز DLS SZ-100z
1900000ریال تومان
آنالیز تعیین پتانسیل زتا
150000تومان تومان
تعیین توزیع اندازه ذرات(DLS)
100000تومان تومان
آنالیز تعیین پتانسیل زتا
150000تومان تومان
رقیق سازی نمونه های سوسپانسیونی
50000تومان تومان
آماده سازی نمونه های پودری
50000تومان تومان
تعیین توزیع اندازه ذرات(DLS)
100000تومان تومان