ویژه های مهامکس

تعرفه خدمات

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دستگاه‌ها و قیمت‌ها و غیره بر روی دکمه اطلاعات تکمیلی آنالیز مربوطه کلیک نمایید.

0 نتیجه پیدا شد.

آنالیز نرمال - طیف خام از ۱۰ تا ۸۰ درجه
150000 تومان
آنالیز کم زوایه - طیف خام از ۰/۸ تا ۱۰ درجه
170000تومان
آنالیز Grazing
170000 تومان
آنالیز در دماهای 25 تا 1000 درجه سانتیگراد (HTK)
۲۵۰۰۰۰ تومان
آنالیز تنش پسماند (Residual Stress)
۲۹۰۰۰۰ تومان
آنالیز Texture برای هر صفحه (hkl)
۲۸۰۰۰۰ تومان
تعیین فاز نرم افزاری
۴۵۰۰۰ تومان
خردایش نمونه های سنگ
۶۰۰۰۰ تومان
آنالیز به همراه آماده سازی قرص و محاسبه LOI
۱۶۰۰۰۰ تومان
خردایش نمونه های سنگ
۶۰۰۰۰ تومان
آنالیز FTIR در بازه ۴۰۰ تا ۴۰۰۰
90000تومان
آنالیز ATR در بازه ۶۰۰ تا ۴۰۰۰
۸۵۰۰۰ تومان
ۤآنالیز Far-IR
۱۸۰۰۰۰ تومان
آنالیز Near-IR
۱۵۰۰۰۰ تومان
آنالیز UV-Visible برای نمونه های محلول
۵۵۰۰۰ تومان
آنالیز UV-Visible با محلول سازی برای نمونه های پودری
۶۰۰۰۰ تومان
آنالیز UV-Visible برای نمونه های پودری یا جامد
100000 تومان
آنالیز رامان در طول موج ۵۳۲ نانومتر
۹۰۰۰۰ تومان
آنالیز DLS برای نمونه های مایع
۱۵۰۰۰۰ تومان
آنالیز DLS برای نمونه های پودری
۱۸۰۰۰۰ تومان
آنالیز DLS + تعیین پتانسیل زتا برای نمونه های مایع
۲۵۰۰۰۰ تومان
تعیین پتانسیل زتا نمونه های مایع
۱۵۰۰۰۰ تومان
تعیین پتانسیل زتا نمونه های پودری
۱۸۰۰۰۰ تومان
آنالیز XPS
با مهامکس تماس بگیرید.
آنالیز XPS خارج از کشور
1300000 تومان
آنالیز PL نمونه های مایع و جامد
140000 تومان
آنالیز FESEM با دستگاه TESCAN MIRA3 به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری
140000 تومان
آنالیز SEM با دستگاه SEM FEI Quanta 200 به همراه پوشش طلا به ازای هر نمونه ی پودری
140000تومان
آنالیز عنصری نقطه ای EDAX
۵۰۰۰۰ تومان
آنالیز عنصری خطی line scan
۶۰۰۰۰ تومان
آنالیز مپینگ
۶۰۰۰۰ تومان
آنالیز TEM
750000 تومان
رنگ آمیزی نمونه ها
150000 تومان
آنالیز HR-TEM برای نمونه پودری برای هر ساعت تصویر برداری
دستگاه تا بهار 1401 پذیرش ندارد
آنالیز AFM
۱۸۰۰۰۰ تومان
آماده سازی نمونه های پودری و محلول برای AFM
۷۵۰۰۰ تومان
آنالیز یک تا پنج عنصر
230000 تومان
تمام عناصر قابل تشخیص
270000 تومان
هضم نمونه های پودری
50000 تومان
آنالیز یک تا پنج عنصر
150000تومان
آنالیز تمامی عناصر قابل تشخیص
190000 تومان
هضم نمونه های پودری
50000 تومان
آنالیز CHN
۲۵۰۰۰۰ تومان
آنالیز CHNS
۳۰۰۰۰۰ تومان
با پایه فولاد - چدن -
۱۰۰۰۰۰ تومان
با پایه روی
۱۴۰۰۰۰ تومان
با پایه نیکل
۱۹۰۰۰۰ تومان
با پایه قلع
۱۶۰۰۰۰ تومان
با پایه تیتان
۱۵۰۰۰۰تومان
با پایه آلومینیوم-مس
۱۲۰۰۰۰تومان
با پایه کبالت
۱۶۰۰۰۰ تومان
آنالیز VSM
۱۵۰۰۰۰ تومان
آنالیز BET
300000 تومان
آنالیز TGA/DTA
دقیقه ای ۴۸۰۰ تومان
آنالیز DSC
دقیقه ای ۴۸۰۰ تومان
هزینه نتایج اضافه TGA/DSC/DTA برای هر ثبت درخواست آنالیز حرارتی
۷۰۰۰۰ تومان
آنالیز زاویه تماس
۱۰۰۰۰۰ تومان
آنالیز دینامیک
۱۳۰۰۰۰ تومان
آنالیز NMR
بر اساس نوع عنصر و حلال متغیر است. به صفحه مربوطه مراجعه نمایید
آنالیز HPLC
هزینه هر ران دستگاه با آشکارساز UV برابر 290000 تومان و فلورسانس برابر 430000 تومان
آنالیز GC-MS
هزینه هر ران دستگاه 350000 تومان
آنالیز GC-MS Headspace
400000 تومان
آنالیز LC-MS/MS
۳۸۰۰۰۰ تومان و برای گرادیانت ۴۸۰۰۰۰ تومان
کروماتوگرافی ژل تراوایی GPC
۳۰۰۰۰۰ تومان
خدمات فریز درایر
هزینه نمونه برای نمونه هایی با حجم ۱ تا ۱۰ میلی لیتر برای یک ران فرآیند 180 هزار تومان است. هزینه انجام فرآیند برای نمونه هایی با حجم ۱۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر 600 هزار تومان و برای نمونه هایی با حجم ۱۰۰ تا یک لیتر یک میلیون و دویست هزار تومان است.
آزمون سمیت MTT
یک زمان تیمار 900000 تومان. دو زمان تیمار 1620000 تومان و سه زمان تیمار 2160000 تومان
آزمون آنتی باکتریال تعیین MIC و MBC
۳۰۰۰۰۰ تومان
آزمون آنتی باکتریال تعیین قطر هاله عدم رشد
۳۰۰۰۰۰ تومان
ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش رادیکال DPPH
۳۵۰۰۰۰ تومان
ارزیابی سلول های آپوپتوتیک و نکروتیک به روش رنگ آمیزی Annexin V-FITC/PI
1000000تومان
آزمون چرخه سلولی با فلوسایتومتری
1000000 تومان
آزمون برادفورد (سنجش کمی پروتئین ها)
۱۰۰۰۰۰ تومان
Real Time PCR
120000تومان