آنالیز CHN

مدت زمان تخمینی
۲ تا ۳ هفته (خدمات دهی موقتا انجام نمی شود)
هزینه به ازای هر نمونه
۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

شرایط خاص و نکات مهم در ارسال نمونه

حداقل مقدار نمونه 0.1 گرم است. در صورت درخواست اندازه گیری S همین میزان نیز باید جداگانه مجددا ارسال شود.
در خصوص عنصر گوگرد قبل از ثبت انالیز با مهامکس تماس بگیرید.
نمونه باید همگن، خشک، عاری از رطوبت و حلال آلی باشد. حضور حلال در نمونه می تواند درصد عناصر را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
آنالیز برای نمونه های مایع ویسکوز قابل است.

درباره آنالیز

آنالیز CHN

آنالیز CHN یک آنالیز عنصری برای اندازه گیری میزان کربن، هیدروژن و نیتروژن در نمونه‌ها است. ای آنالیز جزء روش‌های آنالیز احتراقی است. دستگاه CHN برای اندازه گیری عناصر کربن، نیتروژن و هیدروژن درون نمونه، نمونه را با استفاده از گاز خالص اکسیژن درون محفظه احتراق (Combustion Chamber) می‌سوزانند. گازهای حاصل از احتراق به یک دستگاه کروماتوگرافی گازی منتقل می‌شوند. بر اثر اختلاف سرعت حرکت گازهای کربن دی اکسید، بخار آب و نیتروژن درون ستون کروماتوگرافی، این گازها از هم جدا می‌شوند و مقدار هر یک از این گازها با استفاده از آشکار ساز دستگاه اندازه‌گیری می‌شوند.

مقدار هر یک از این گازها با مقدار کربن، نیتروژن و هیدروژن درون ساختار متناسب است از این رو می‌توان مقدار این عناصر را درون نمونه مشخص کرد. در این آنالیز خلوص بالای گاز اکسیژنی که برای احتراق استفاده می‌شود بسیار مهم است زیرا وجود ناخالصی باعث ایجاد خطا در اندازه گیری می‌شود. از طرف دیگر به دلیل استفاده از گاز اکسیژن برای سوزاندن نمونه امکان اندازه‌گیری اکسیژن موجود در نمونه وجود ندارد. بعد از احتراق می‌توان وزن ماده باقی‌مانده در محفظه را اندازه گیری کرد (اگر امکان جدا کردن آن وجود داشته باشد). با وزن کردن ماده باقی مانده می‌توان درصد وزنی ماده غیر قابل اشتعال را اندازه گیری کرد و برای بررسی عنصری و یا ترکیبی، ماده جامد باقی مانده را برای سایر آنالیزهای عنصری یا تشخیص فاز مانند XRF و XRD فرستاد تا ترکیب و ساختار ماده جامد باقی مانده مشخص شود.

توانایی های کلی دستگاه آنالیز CHN عبارتند از:

  • تعیین درصد عناصر کربن(c)، هیدروژن(H)، نیتروژن(N) در نمونه های مختلف آلی و معدنی
  • قابل استفاده در صنایع شیمیایی، دارویی، پلیمر، کشاورزی، غذایی و بیوتکنولوژی
  • تعیین فرمول تجربی
  • تعیین خلوص موارد

مشخصات نمونه برای آنالیز CHN

نمونه‌ها باید به صورت پودری باشند تا درون محفظه احتراق به راحتی با اکسیژن واکنش دهند. برای این آزمون حداقل ۲۰ میلی گرم ماده جامد لازم است. در رابطه با نمونه‌هایی با مقدار ماده غیر قابل اشتعال لازم است مقدار بیشتری ماده جامد درون محفظه احتراق دستگاه CHN قرار بگیرد.

نتایج آزمون CHN

نتایج آزمون CHN به صورت یک فایل PDF برای متقاضی بارگذاری می‌شود که این فایل PDF شامل یک نمودار و جدول مربوط به نتایج اندازه‌گیری مقدار هیدروژن، کربن و نیتروژن درون نمونه است. مشخصات و شرایط  آنالیز نیز در این فایل PDF مشخص شده است.