آنالیز CHN

دستگاه آنالیز عنصری CHN قادر است با سرعت بالا مقادیر کمی عناصر کربن، هیدروژن، نیتروژن و در برخی دستگاه ها گوگرد و اکسیژن  را در نمونه هایی با وزن معین تعیین کند. از این دستگاه برای مشخص کردن عناصر موجود و تعیین فرمولاسیون مواد شیمیایی و دارویی، ترکیبات آلی، نفت، زغال سنگ، مواد ژئولوژیکی، کودهای شیمیایی و محصولات کشاورزی و مواد  غذایی استفاده می شود. این سیستم از دو روش آنالیز کروماتوگرافی گازی و Flash combustion تشکیل شده است. عناصر موجود در نمونه در لوله احتراق Combustion که در دمای آن قابل کنترل است با عبور گاز اکسیژن اکسید می شود و اندازه گیری در گازهای حاصل از سوختن مواد به صورت اتوماتیک انجام می شود.

توانایی های کلی دستگاه عبارتند از:

  • تعیین درصد عناصر کربن(c)، اکسیژن(O)، نیتروژن(N) در نمونه های مختلف آلی و معدنی
  • قابل استفاده در صنایع شیمیایی، دارویی، پلیمر، کشاورزی، غذایی و بیوتکنولوژی
  • تعیین فرمول تجربی
  • تعیین خلوص موارد

نکات مهم

حداقل مقدار نمونه ۲ میلی گرم است.
در خصوص عنصر گوگرد قبل از ثبت انالیز با مهامکس تماس بگیرید.
نمونه باید همگن، خشک، عاری از رطوبت و حلال آلی باشد. حضور حلال در نمونه می تواند درصد عناصر را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
آنالیز برای نمونه های مایع ویسکوز قابل است.