آنالیز VSM

آنالیز VSM (مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی Vibrating Sample Magnetometer) یکی از آنالیزهای فیزیکی برای مطالعه خواص مغناطیسی مواد به خصوص مواد فرومغناطیس می باشد. خروجی این آنالیز منحنی هیسترسیس (حلقه پسماند) می باشد که با استفاده از آن داده هایی مانند وادارندگی، مغناطش اشباع و از روی شیب نمودار می توان نفوذپذیری مغناطیسی را محاسبه کرد.

مدت زمان تخمینی
بین ۱۵ تا ۲۵ کاری
هزینه به ازای هر نمونه
۹۵۰,۰۰۰ ریال

شرایط خاص و نکات مهم در ارسال نمونه

آنالیز VSM در حالت میدان اعمالی ۱/۵ تسلا قابل انجام است.
نمونه پودری باید دارای حداقل وزن ۰/۱ گرم و به صورت کاملاً همگن باشد.
ابعاد نمونه بالک باید در حدود نیم در نیم سانتی متر باشد

درباره آنالیز

آنالیز VSM : آنالیز مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی  VSM

دستگاه آنالیز VSM که به VIBRATING SAMPLE MAGNETOMETER شناخته می شود یکی از کاربردی ترین دستگاه‌ها برای اندازه گیری پارا مغناطیسی مواد است. این دستگاه یک میدان مغناطیسی کوچک روی نمونه اعمال می‌کند تا بخشی از دومین‌های مغناطیسی جهت گیری پیدا کنند و سپس با به ارتعاش درآوردن نمونه مغناطیسی شده، باعث ایجاد میدان مغناطیسی القایی در یک سیم‌پیچ دیگر می‌شود. جریان الکتریکی در این سیم پیچ اندازه گیری می‌شود و بر اساس آن میدان مغناطیسی درون نمونه محاسبه می‌شود. دستگاه هر بار میدان مغناطیسی اعمالی به نمونه را تغییر می‌دهد و بر این اساس نمودار پسماند را کامل می‌کند.

توانایی‌های دستگاه آنالیز VSM

 • اندازه گیری و رسم نمودار پسماند
 • اندازه گیری پارامتر‌های مغناطیسی:
 • Hm : ماکزیمم میدان اعمالی
 • Bm : ماکزیمم چگالی شار (القای مغناطیسی) یا Bmi (القای درونی)
 • Br : خاصیت نگهداری مغناطیس (retentivity)
 • Hc : وادارندگی یا Hci (وادارندگی درونی)
 • Br/Bm : نسبت مربعیت
 • µ : نفوذ پذیری
 • توانایی بررسی نمونه‌های پودری، تک کریستال، فیلم نازک، مایع و بالک
 • اندازه‌گیری رفتار مغناطیسی مواد پارامغناطیس، فرو مغناطیس و دیامغناطیس

مشخصات فنی دستگاه VSM

 • LBKFB شرکت مغناطیس کویر کاشان
 • حداکثر میدان اعمالی: ۱.۵ تسلا در شکاف هوای ۱۰ میلی‌متر
 • دامنه دینامیکی: از ۵۰۰ تا ۰.۰۰۰۰۵emu در ۱۰point/sec
 • نویز: ۰.۰۰۰۰۵emu در ۱۰point/sec
 • پایداری دامنه: %۱ خوانده شده و %۰.۰۵ دامنه کامل
 • قدرت تفکیک: ۲Oe در میدان کم و ۱Oe در میدان‌ بالا
 • شکاف آهنربا: متغییر بین ۱ تا ۱۰ میلی‌متر
 • دمای کاری: محیط تا ۷۰۰ درجه سانتی‌گراد
 • نمونه پودری باید دارای حداقل وزن ۰/۱ گرم و به صورت کاملاً همگن باشد.
 • شرایط نمونه: پودر، جامد، فیلم نازک، تک بلور، مایع و غیره

نتایج و خدمات تفسیر آنالیز VSM

نتایج به صورت یک فایل اکسل ارسال خواهد شد. این فایل اکسل نشان‌دهنده نمودار پسماند است که در آن محور عمودی M با واحد emu/gr و محور افقی B با واحد Oe است.

محاسبه پارامترهای HBm ،Br ،Hc ،Br/Bm ،µ از روی نمودار جزو خدمات تفسیر است که انجام آن شامل پرداخت هزینه اضافی از طرف متقاضی است. برای تحلیل نتایج و تفسیر آن‌ها با مهامکس تماس حاصل بفرمایید.

توانمندی دستگاه

TEM