ویژه ها

تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز VSM

تحلیل

شرایط خاص و نکات مهم تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز VSM

هزینه تفسیر مربوط به اندازه گیری کمیت های مغناطیسی است.
صدور فاکتور برای خدمت تحلیل امکان پذیر نمی باشد.

مشخصات دستگاه های آماده برای ارائه خدمات تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز VSM

درباره آنالیز

تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز VSM

مهامکس آماده ارائه تفسیر و تحلیل نتایج آنالیز VSM توسط متخصصین حوزه فیزیک و مغناطیس است. مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی یا VSM روشی جهت تعیین خواص مغناطیسی مواد و بدست آوردن منحنی هیسترزیس آنها است. این دستگاه بر اساس قانون فارادی کار می کند. این قانون می گوید که تغییر در میدان مغناطیسی، باعث ایجاد میدان الکتریکی می شود. با اندازه گیری میدان الکتریکی القاء شده می توان اطلاعاتی در مورد تغییرات میدان مغناطیسی بدست آورد.
آنالیز VSM

این دستگاه مقدار و نحوه مغناطش نمونه را به صورت تابعی از شدت تغییرات میدان مغناطیسی ثابت اعمالی مشخص می کند. کمیت های متعددی را می توان از طریق تحلیل و تفسیر نتایج روش VSM بدست آورد. از جمله این تحلیل ها عبارتند از: تعیین بیشینه میدان اعمالی و چگالی شار، میزان پسماند مغناطیسی، میدان پسماند زدا، نسبت مربعیت و نفوذ پذیری مغناطیسی. جهت دریافت خدمات و آشنایی بیشتر با روش می توانید به صفحه انجام خدمات این آنالیز مراجعه کنید.

در مهامکس جمعی از باتجربه ترین مدرسین و متخصصین تحلیل و تفسیر نتایج آنالیز VSM  را برای محققین عزیز ارائه می کنند. این تحلیل ها و تفسیرها به صورت زیر می باشند:

  • اندازه گیری کمیت های مغناطیسی: تعیین بیشینه میدان اعمالی و چگالی شار، میزان پسماند مغناطیسی، میدان پسماند زدا، نسبت مربعیت و نفوذ پذیری مغناطیسی.
  • رسم نمودارها: اگر در خصوص رسم نمودارها به صورت مناسب جهت چاپ در نشریات نیاز به کمک داشتید، متخصصین مهامکس اماده کمک می باشند.
  • مشاوره تخصصی: آیا آنالیز VSM روشی مناسب برای هدف شما است؟ آیا نیاز به انجام روش های مکمل دیگری است؟ متخصصین مهامکس آماده ارائه مشاوره های تخصصی در این خصوص اند.
  • آموزش و برگزاری کارگاه های تخصصی: در صورت نیاز به یادگیری مبانی و کاربردهای آنالیز ٰVSM به صورت انفرادی یا گروهی، مدرسین مهامکس با سال ها تجربه آماده برگزاری کارگاه های تخصصی هستند. برای این منظور می توانید درخواست خود را در بخش آموزش و کارگاه ها ثبت کنی

کلیه خدمات تحلیل بر اساس درخواست متقاضی می تواند به صورت زبان فارسی یا انگلیسی انجام شود