ویژه های مهامکس
ویژه ها

توربو میکسر(مخلوط کن توربو)

مدت زمان انجام آنالیز
مدت زمان تخمینی روز کاری

هزینه
هزینه به ازای هر دقیقه ۶,۷۰۰ ریال
مبلغ ۹٪ مالیات بر‌ ارزش افزوده به هزینه کل اضافه می‌شود.
هزینه
6,700ریال
مبلغ ۹٪ مالیات بر‌ ارزش افزوده به هزینه کل اضافه می‌شود.

شرایط خاص و نکات مهم توربو میکسر(مخلوط کن توربو)

حداکثر ظرفیت 2 لیتر

 

درباره آنالیز

دستگاه توربو میکسر (مخلوط کن توربو)

برای مخلوط و همگن‌ سازی انواع پودرها در حالت خشک و تر، دستگاه توربو میکسرگزینه مناسبی محسوب می شود. پودرها با اندازه ‌دانه‌های متفاوت و دانسیته‌های متغیر داخل محفظه ریخته شده و به صورت اوربیتال فضایی می چرخد. این روش باعث همگن سازی مواد در سه جهت، درکمترین زمان و به بهترین نحو می‌شود.

ویژگی نمونه

 • تمامی مواد اعم از معدنی، دارویی، گیاهی، سنتزی و غیره به صورت خشک و تر
 • محلول ها
 • مخلوطی از پودر مواد مختلف مثل مخلوط اکسید فلزات

کاربرد دستگاه توربو میکسر

 • مخلوط‌کردن مواد در حالت خشک و تر
 • مخلوط‌کردن مواد دارای چگالی‌های متفاوت
 • مخلوط‌کردن مواد با اندازه ذرات متفاوت
 • قابلیت ساخت در مقیاس صنعتی

مقیاس دستگاه توربو میکسر

 • مقیاس آزمایشگاهی (حداکثر ظرفیت۲ لیتر)
 • قابلیت ساخت در مقیاس صنعتی (حداکثر ظرفیت ۲۲۰ لیتر)

محدودیت ها

 • ماده با حالت خمیری، به دیواره ظرف چسبیده و امکان حرکت کردن در محفظه وجود ندارد.

نمونه های انجام شده

 • مواد دارویی در حالت خشک و تر
 • مخلوط اکسید فلزات

 

خدمات مشابه