مهامکس

پلتفرم جامع خدمات آنالیز صنعتی و آزمایشگاهی

خدمات آنالیز مورد نیاز خود را بیابید

مقالات مفید

مشاهده همه مقالات

اخبار

مشاهده همه اخبار

گرنت و تخفیف های مهامکس

مهامکس پلتفرمی خصوصی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی و صنعتی آنالیز و شناسایی مواد همراه با طرح های تخفیف متنوع می باشد. هدف از ایجاد این سامانه، دسترسی آسان و ارزان صنایع و محققین به طیف گسترده ای از خدمات آنالیز در جهت انجام پژوهش های کاربردی، منظم و دارای برنامه می باشد.

در این راستا در حال حاضر سه طرح تخفیف زیر برای گروه های مختلف مشتریان فعال است:

  • تخفیف ۴۰ درصدی تا سقف ۴۰ میلیون ریال برای کلیه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه های کشور
  • تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۳۰ میلیون ریال برای شرکت های دانش بنیان
  • تخفیف ۴۰ درصدی تا سقف ۲۰ میلیون ریال برای دانشجویان دکتری و پسادکتری داخل کشور
  • تخفیف ۹۰ درصدی برای دانشجویان پسادکتری خارج از کشور